Ļīčńź ļī Źąņąėīćó     

äīńņóļķūé ńļčńīź äčńöčļėčķ
Ģåęäóķąšīäķūå īņķīųåķč˙
Źóėčķąšč˙
Õīē˙éńņāåķķīå ļšąāī
Äåķüćč č Źšåäčņ
Äåėīļšīčēāīäńņāī
Ąšįčņšąęķūé ļšīöåńń
Šóńńźą˙ Ėčņåšąņóšą
Čńņīšč˙
Ēąšóįåęķą˙ Ėčņåšąņóšą
Ķąėīćč
Ģīńźāīāåäåķčå
Ņąģīęåķķą˙ ńčńņåģą
NEW Ōčėīńīōč˙


   Ļīčńź Šåōåšąņą ļī Ćėīįąėüķīé Źīėėåźöčč
   Čńņīšč˙

   Šåōåšąņ - Lahingulaev Bismarck

        Šåōåšąņū ļī čńņīščč...


    

   Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium
   
   
   
                 Saksamaa lahingulaevad
   
   
                    Aastatöö
   
                   Roman Belogurov
   
                   Secunda loodus
   
   
   
                               Juhataja: Rainer Saks
   
   
   
                    Pärnu 1999
   
   
   
                    Saksamaast
   
   
   
     Vastavalt Versilles’ lepingu otsusele anti suurem osa Saksamaa  1
   maailmasõja aegsest laevastikust üle võitjariikidele. Saksa laevastikul
   lubati pidada vaid 6 soomuslaeva, 6 kergeristlejat, 12 hävitajat, 12
   torpeedopaati ja sellist hulka traalerid, mis oli vajallik ümbritsevate
   merealade puhastamiseks miinidest. Kõik Saksa allveelaevad tuli ära anda
   või hävitada ja uute allveelaevade juurdeehitamine oli keelatud.
     Sakslased jätsid tõepoolest esialgu alles kuus  soomuslaeva.  Uues
   sõjalises situatsioonis võis neid kasutada kui ujuvpatareisid, mitte kui
   laevu, millega merelahinguid pidada. Kergeristlejaid jäi 1 maailmasõja
   järgsesse Saksa laevastikku millegipärast siiski kaheksa – kaks üle lubatud
   arvu.
    2 maailmasõja alguseks oli eelnimetatud laevadest alles veel vaid kaks
   soomuslaeva  –  ”Schlesien”  ja  ”Schleswig-Holstein”,  mida  kasutati
   suurtükiõppelaevadena. Kõik kaheksa 1 maailmasõja aegset kergeristlejat
   olid vahepealse 20 aastag kas sulatusahjudesse rännanud või kai ääres
   roostetavateks ujuvkasarmuteks saanud. Vahepeal aga oli ehitatud kuus uut
   kergeristlejat , mis kõik kandsid Saksa linnade nimesid. Neist esimesena
   sai 1925. aastal valmis ”Emden”.
     Aastail 1929-1930 said  valmis  kolm  kergeristlejat:  ”Karlsruhe”,
   ”Köningsberg” ja ”Köln”. Nende pikkus oli 174 meetri ja relvastatud olid
   need ühesa 150-mm suurtükiga. Lisaks 63000-hobujõulistele auruturbiinile,
   mis andsid neile laevadele kiiruseks kuni 32 sõlme, olid selle seeria
   kergeristlejail abijõuseadmeiks veel 1800-hobujõulised diiselmootorid. Need
   olid tunduvalt väiksema kütusekuluga kui auruturbiinid ja nende abil võis
   laev 10-sõlmilise kiirusega läbi sõita kuni 10000 meremiili (18500 km).
   Laevade veeväljasurve oli 6650 tonni, kuid kuna Versailles’ lepinguga oli
   määratud, et Saksa laevastiku kergeristlejate veeväljasurve või olla kuni
   6000 tonni, siis oma uute ristlejate seesugusest veeväljasurvest sakslased
   ametlikult teatasidki.
    Aastail 1931 ja 1935 said valmis veel kaks kergeristlejat – ”Leipzig” ja
   ”Nürnberg. Olles ligikaudu samade mõõtmete ja põhirelvastusega nagu eelmise
   seeria laevadki, oli neil rohkem õhutõrjerelvastust ja eelmistest erinev
   jõuseade, mis  koosnes  60000-hobujõulistest  turbiinidest  ja  12400-
   hobujõulistest diiselmootoreist.
    Aastail 1928-1932 alustati Saksamaal kolme sõjalaeva ehitamist, mis
   üldlevinud  põhimõttest  lähtudes  ei  mahtunud  ühtegi  tolleaegsesse
   laevaklassi.  Need  olid  raskeristleja  mõõtudega  laevad,  mille
   pearelvastuseks oli kuus 280-mm suurtükki kahes soomustornis. Sakslased ise
   nimetasid oma loomingu soomuslaevadeks  (Panzerschiff),  inglased  aga
   mõtlesid nende  jaoks  välja  naljatermini  –  pocket  battleship  –
   taskulahingulaev. See nimetus läks käibele paljudes keeltes, ka eesti
   keeles. Kuna  Versailles’  lepinguga  oli  Saksamaa  lubatud  ehitada
   soomuslaevuveeväljasurvega kuni 10000 tonni, siis nende laevade sellisest
   veeväljasurvest ametlikult teatatigi. Tegelikult oli kahe esimese laeva –
   ”Deutschlandi” ja ”Admiral Scheeri” täelik veeväljasurve 15800 tonni,
   seeria viimasel laeval ”Admiral  Graf  Speel”  koguni  16200  tonni.
   ”Deutschland” sai valmis 1933, ”Admiral Scheer” 1934 ja ”Admiral Graf Spee”
   1936.  Jõuseadmeiks  olid  taskulahingulaevadel  diiselmootorid,  mis
   võimaldasid ”Admiral Scheeril”  ja  ”Admiral  Graf  Speel”  täiendava
   tankimiseta läbi sõita kuni 19000 miili (35000 km), ”Deutschlandil” aga
   koguni 21500 miili (40000 km). See on keskeltläbi kaks korda rohkem, kui
   oli tolleagsete tavapäraste – auruturbiinide ja õliküttega lahingulaevade
   läbisõidukaugus.
     Pärast natside võimuletulekut  sai  Saksamaa  välispoliitika  üheks
   põhiliseks  survesuunaks  Versailles’  lepingu  sõjaliste  kitsenduste
   kaotamine.  Ja  18.  juunil  1935  sõlmitigi  Londonis  Inglise-Saksa
   mereväekokkulepele, mis tühistas senised Saksa laevastikku kammitsenud
   piirangud. Inglismaa andis oma nõusoleku, et Saksamaa võib ehitada endale
   pealveelaevastikku, mille tonaaz oleks 35% Inglismaa pealveelaevastiku
   kogutonnaazist, ning allveelaevastiku, mille tonaaz oleks 45% Inglismaa
   allveelaevastiku kogutonnaazist.
    Tegelikult oli Saksamaa oma uut laialdast laevaehitusprogrammi alustanud
   juba enne mereväekokkuleppe sõlmimist. Allveelaevu hakati ehitama ilmselt
   juba 1934. Aastal, sest esimene neist sai valmis vaid 11 päeva pärast
   mereväekokkuleppe sõlmimist – 29. juunil 1935.
     Londoni lepe andis Saksamaale õiguse  ehitada  kaks  35000-tonnise
   veeväljasurvega lahingulaeva. Uute lahingulaevade ehitamisega tehti algust
   1936. aastal ja need olid juba tõsised laevad, mis said endale kaheksa 381-
   mm peakaliibrisuurtükki. Vettelaskmisel ”Bismarck” ja ”Tirpitz” nimeks
   saanud laevad olid sõja algul veel ehitamisel ja valmis said need alles
   vastavalt 1940. ja 1941. aastal. Ja muidugi pole ime, et needki laevad
   osutusid lubatuist veidi kopsakamaiks – ”Bismarcki” täisveeväljasurveks sai
   ligi 51000 ja ”Tirpitzil” koguni ligi 53000 tonni.
     Londoni lepe  lubas  Saksamaal  ehitada  veel  viis  10000-tonnise
   veeväljasurvega raskerislejat. Ja aastail 1935-1937 alustatigi viie risleja
   ehitamist, mis vettelaskmise järjekorras said nimeks ”Admiral Hipper”,
   ”Blücher”, ”Prinz Eugen”, ”Seydlitz” ja ”Lützow”. Relvastatud olid need
   küll Washingtoni konverentsi otsusele vastavalt, kuid kippusid  jälle
   lubatust suuremad tulema – täisveeväljasurvega 18200-18400 tonni. Aga see
   selgus muidugi alles pärast sõda- nagu teistegi suurte Saksa sõjalaevade
   puhul.
    Sõja alguseks sai valmis ainult üks raskeristleja – ”Admiral Hipper”.
   ”Blücher” sai lahingukorda 20. septembril 1939 ja ”Prinz Eugen” 1. augustil
   1940. ”Lützow” müüdi 1940. aastal suures sõprustuhinas Nõukogude Liidule,
   kus kandis esialgu ”Petropavlovski”, aastail 1944 – 1953 aga ”Tallina”
   nime. Ristleja oli Saksamaalt ära toodud ilma turbiinideta ja vaid osalise
   relvastusega ja nii ta jäigi, sisuliselt  sai  teda  kasutada  vaid
   ujuvpatareina. Seeria viiendast laevast – ”Seydlitzist” üritasid sakslased
   sõja jooksul ehitada lennukikandjat, kuid see töö jäi lõpetamata.
    Allveelaevu jõuti Saksamaal sõja alguseks valmis ehitada 57. Neist 30 oli
   väikesi (lähitegevusallveelaevu), 18 keskmist allveelaevu ning 9 suurt
   ookeaniallveelaeva.
    Kuni 1935. aastani kandis Saksamaa laevastik nimetust Reichsmarine, sealt
   alates Kriegsmarine. Laevastiku juhataja oli  sõja  algul  63-aastane
   suuradmiral Erich Raeder.
   
   
   
                  Inglismaa laevastik
   
   
    Pärast I maailmaasõja lõppu oli Inglismaal tohutu sõjalaevastik, kuhu
   1919. Aasta 1. Jaanuari seisuga kuulus 33 lahingulaeva, 9 lahinguristlejat,
   21 soomuslaeva, 114 ristlejat, 514 hävitajat, 155 allveelaeva ning juba
   isegi 3 lennukikandjat.
    Kui saabus rahuaeg, osutus suur osa neist laevadest tarbetuks ja nende
   ülalpidamine (ka konserveerituina) riigieelarvele koormavaks. Pealegi oli
   suur osa laevu vananenud, eelkõige soomuslaevad ja torpeedopaadid.
    Juba aastail 1920–1921 lammutati kaks lahingulaeva, erilise hoo sai Briti
   lahingulaevade lammutamine pärast Washingtoni konverentsi. Sel konverentsil
   määrati, et Inglismaa lahingulaevade ja lahinguristlejate kogutonnaaZ võib
   olla 525000, üle selle määra olevad laevad tuli likvideerida. Ja nii läkski
   aastail 1922 –1932 lammutamisele 17  Briti  lahingulaeva  ning  kuus
   lahinguristlejat. Üks lahingulaev müüdi T?iilile, üks lahingulaev uputati
   märklaevana teiste laevade suurtükitulega ja üks lahinguristleja uputati
   lihtsalt  niisama  merre.  Paar  lahingulaeva  sai  abilaevadeks  ja
   tegevlaevastikku jäeti vaid kaks seeriat 381-mm suurtükkidega relvastatud
   lahingulaevu, kokku kümme laeva.
    Alles jäeti ka kaks 381-mm suurtükkidega relvastatud lahingurislejat –
   ”Renown” ja ”Repulse”.
    Uute laevade poolest täienes Briti laevastik kahe sõja vahel kahe
   lahingulaeva ja ühe lahinguristleja võrra. 1916. Aastal alustati nelja
   lahinguristleja ehitamist, kuid samal aastal toimunud Jüüti merelahingus
   hukkus kolm Briti lahinguristlejat.  Oli  ilmne,  et  seni  ehitatud
   lahinguristlejate kaitsekonstrktsioon on põhjalikult puudulik.  Esialgu
   ehitati siiski kõiki nelja alustatud lahinguristlejat inertsist edasi, kuid
   lõpetati siis 1918. Aastal kolme laeva edasiehitamine. Valmis sai vaid üks
   - ”Hood”, millele pandi esialgse projektiga võrreldes peale täiendavalt
   5100 tonni soomust. 1920. Aastal laevastikule üle antud ”Hood” oli oma
   44600-tonnise veeväljasurvega  ning 263-meetrise pikkusega järgneva 20
   aasta jooksul maailma suurim sõjalaev.
    1922. aastal alustati Inglismaal kahe uue lahingulaeva ehitamist, mis
   said valmis 1927. Need – ”Nelson” ja ”Rodney” – olid Briti laevastikus
   ainukesed lahingulaevad, mis olid relvastatud  16-tolliste  –  406-mm
   suurtükkidega. Kõik üheksa peakaliibrisuurtükki paiknesid neil  kolmes
   vööritekil lähestikku asuvas soomustornis. Kuid nende laevade puuduseks oli
   nõrk jõuseade – vaid 45000-hobujõulise võimsusega auruturbiinid andsid
   neile kiiruseks 23 sõlme. Tulevaste Saksa lahingulaevadega ei olnuks neist
   võiduajajaid. Kuid arvestagem, et see oli aeg, kus inglased olid veel
   kindlad, et mingeid Saksa lahingulaevu ei saagi olema.
    1937. aastal pandi Inglismaal kiilud maha viiele uuele lahingulaevale,
   mille nimedeks pärast valmistamist said ”King Georg V”, ”Prince of Wales”,
   ”Duke of York”, ”Anson” ja ”Howe”. Millegipärast relvastati need muidu
   korralike  kaitsekonstruktsioonidega  laevad  356-mm  suurtükkidega,
   väiksematega kui kõigil eelmainituil. Kõik selle seeria lahingulaevad said
   valmis juba sõja ajal, aastail 1940 – 1942.
    Lennukkikandjaid oli Briti laevastikus II maailmasõja algul seitse – ”Ark
   Royal”, ”Argus”, ”Courageous”, ”Eagle”, ”Furious”, ”Glorious” ja ”Hermes”.
   Neist ainult üks – ”Ark Royal” – oli uus, 1938. Aastal valmis saanud laev,
   ülejäänuist oli noorim 1924. Aastal valminud ”Hermes”, mis oli ühtlasi
   esimene spetsiaalselt lennukikandjaks ehitatud laev Briti laevastikus.
   Ülejäänud viis laeva olid I maailmasõja aegsed ümberehitatud laevad. Sõja
   algul  oli  ehitamisel  veel  neli  lennikikandjat  –  ”Illustrious”,
   ”Formidable”, ”Victorious” ja ”Indomitable”. Neist kahe esimese korpused
   olid juba vette lastud.
    Ristlejaid oli Briti laevastikus I maailmasõja lõpul tohutu arv – 114.
   Kahe sõja vahel üle saja neist lammutati, muudetati abilaevadeks või
   ujuvkasarmuiks. II maailmasõjast võttis osa vaid kümmekond I maailmasõja
   lõpuaastail ehitatud kergeristlejat.
     II maailmasõtta astus Inglismaa  64  ristlejaga.  Neist  17  oild
   raskeristlejad, mis jagunesid kolme tüüpi. Kaks otse pärast I maailmasõda
   ehitatud laeva – ”Frobisher” ja ”Hawkins” – olid relvastatud vanamoeliste
   kaitsekilpidega varustatud 191-mm suurtükkidega, mis asusid igaüks omaette
   pöördalusel. Alates 1928. Aastast hakkas Briti laevastikku jõudma 203-mm
   suurtükkidega relvastatud ristlejaid, mille suurtükid olid  paarikaupa
   soomustornides. Kaks ristlejat – ”Exeter” ja ”York” – olid relvastatud kuue
   203-mm suurtükidega, kolmteist ”Country”-klassi ristlejat aga  kaheksa
   samakaliibrilisega. Muide ”Country”-nimelist ristlejat ei olnud tegelikult
   olemas, see sõna tähendab inglise keeles krahvkonda ja sellesse klassi
   kuulus kümme Inglismaa krahvkondade nimelist ristlejat: ”Kent”, ”Norfolk”,
   ”Suffolk” , ”Berwick” jne.
    Kergeristlejaid oli II maailmasõja alguseks Briti laevastikus 47. Neist
   25 olid vanamoelised, aastail 1917 – 1926 ehitatud laevad, mis olid
   relvastatud üksikult asetsevate, kaitsekilpidega varustatud 102-, 127- või
   152-mm suurtükkidega. 22 laeva olid aga moodsad, soomustornides asuvate 152-
   mm suurtükkidega relvastatud ristlejad, mis hakkaid laevastikku ilmuma
   alates 1933. Aastast.
    Inglismaa laevastik koosnes mitmeist laevastikukoondistest, mis paiknesid
   üle kogu maailma. Suurim laevastikukoondis oli Inglismaa koduvetes baeeruv
   Home Fleet, mida juhatas admiral Charles M. Forbes.
   
   
   
              Saksa lahingulaevade ookeaniretked
   
   
   
   22. jaanuaril 1941 läksid Kielilst merele Saksa lahingulaevad ”Gneisenau”
   merekapten Faini juhatusel ja ”Scharnhorst” merekapten Hoffmani komando
   all. Lahingulaevade paari üldjuht oli seekord viitseadmiral Günter Lüljens.
   Algas operatsioon ”Berlin” – ”Gneisenau” ja ”Scharnhorsti” kahekuuline retk
   mööda Atlandi ookeani Briti saari varustavate laevade hävitamiseks.
    Põhjamerele jõudnud, sõideti esialgu piki Norra rannikut põhja poole,
   seejärel aga pöörduti järsult edelase, et piki Islandi lõunarännikut
   Gröönimaa vetese jõuda. Kuid Islandi lõunatipu lähedal satuti  Briti
   valveristlejale ”Naiad” ja pöörduti tagasi. Muidugi ei olnud  133-mm
   suurtükkidega  relvastatud  kergeristleja  mingiks  takistuseks  280-mm
   suurtükkidega relvastatud lahingulaevadele, asi oli muus –  sakslased
   tahtsid avaookeanile  jõuda  märkamatult.  Sakslased  avastasid  Briti
   valveristleja raadiolokaatoriga ja lootsid, et see neid veel märganud ei
   ole. ”Naiadilt” aga märgati tulijaid siiski ja teatati sellest  oma
   laevastikujuhatusele. Inglise laevastik alustaski ettevalmistusi  Saksa
   lahingulaevade jahtimiseks, kuid kuna ”Naiad” kaotas märgatud  laevad
   silmist, lõpetati selleks korraks ka jahiettevalmistused.
    ”Gneisenau” ja ”Scharnhorst” aga sõitsid sel ajal tuhantkond kilomeetrit
   tuldud teed tagasi ja jõudnud Norra mere keskele, pöördusid põhjakursile.
    Greenwich’i merediaani lähedal sõideti üle põhja polaarjoone ja Jan
   Mayeni saart läände jättes liiguti Jäämerele, kuni jääpirini umbes 74
   põhjalaiusel. Sealt edasi liiguti piki jääpiri läände, seejärel aga piki
   Grönimaa rannikut edelase.
    5. veebruaril jõuti Gröönimaa lõnatipu juurde, kust pöörduti kagusse ja
   jõuti kolm päeva hiljem Kanada – Inglilsma laevateele. Ja seal näis, et
   tuligi vastu tõeline saak – Halifaxist väljunud konvoi HX 106. ”Gneisenau”
   ja ”Scharnhorst” lahknesid, et rünnata konvoid nii põhjast kui lõunast.
   Kuid siis järsku selgus, et konvoiga on kaasas vana, 1 maailmasõja aegne
   lahingulaev ”Remilles”. Admiral Lütjens oli aga Saksa laevastiku juhatajalt
   admiral  Raederilt  saanud  kategootilise  instruktsiooni,  et  381-mm
   suurtükkidega relvastatud lahingulaevade ja lahinguristlejatega ei tohi ta
   mingil juhul lahingusse astuda. Ja nii tulgi konvoi HX 106 rahule jätta.
    Admiral Lütjens võttis oma terashiiglastega nüüd kursi loodesse ja
   jõudnud uuesti Gröönimaa lõunatipu juurde, võttis tanklaevadelt küttust.
   Seejarel sõtis ta lõunase ja pöördus uuesti Kanada – Inglisma laevateele.
   22. veebruari hommikul kohatigi seal kolme kaubalaeva ja kahte tanklaeva,
   mis liikusid ilma sõjalaevade saateta. Loomulikult lasti kõik laevad põhja.
    Pärast seda likusid ”Gneisenau” ja ”Scharnhorst” edasi lõunasse, võtsid
   27.-28. veebruaril vastusõitnud tanklaevadelt veel kord kütust ja pöördusid
   nüüd Aafrika, täpsemalt Mauretaania rannikule. Seal kohatigi uut konvoid,
   kuid sellel oli kaitseks kaasas Briti lahingulaev ”Malaya”.
    Admiral Lütjens pööras oma laevad loodesse. 9. märtsil kohati üksikut
   Kreeka kaubalaeva “Marathon” ja lähemal asuv “Scharnhorst” laskis selle
   põhja.
     Paar päeva hiljem võtsid Saksa lahingulaevad kursi kõige  tihedam
   liiklusega Euroopa – Ameerika laevateele. Ja seal satugi tõsiselt suurele
   saagile – 15. ja 16. märtsil uputati kokku 16 laeva, mis olid oma
   konvoidest maha jäänud ja  nüüd  üksikult  ja  grupikaupa  sakslaste
   suurtükitorule ette tossutasid. Korraks nähti kaugelt ka Briti lahingulaeva
   “Rodney”, kuid selle 16-tollise suurtükkidele ette muidugi ei tikutud.
   “Rodney” 23-sõlmiline maksimaalkiirus aga ei lasknnud sel mõeldagi 31-
   sõlmelist kiirust arendavate Saksa lahingulaevade jälitamisele.
    17. märtsil sai admiral Lütjens käsu reid katkestada. Seda ta tegigi ja
   sõitis 22. märtsil sisse Prantsuse sadamasse Bresti. Kahekuulise reidi
   tulemused oli “Gneisenau” ja “Scharnhorst” uputanud 22 laeva kogutonnaziga
   116000 brt. Vähe sellest, neil õnnestus segi ajada Kanadast Inglismaale
   siirduvate konvoide graafik, mis tekitas Inglise  majanduse  tõsiseid
   häireid.
   
   
   
              ”Hoodi” ja ”Bismarcki” hukkumine.
   
   
   
    Samal ajal kui “Gneisenau” ja “Scharnhorst” mööda Atlandit tiirutasid,
   täienes Saksa laevastik uue lahingulaevaga. See oli “Bismackiga” sama tüüpi
   “Tirpitz”, mis sai lahingukorda 25. veebruaril 1941. Seega oli nüüd Saksa
   laevastikul neli moodsat lahingulaeva ja Saksa laevastiku juhatusel tekkis
   kange tahtmine teha üks tõsine reid, kus enam  ei  pruugiks  Briti
   lahingulaevade ja lahinguristlejate jämedate suurtükkitorude eest arglikult
   pageda. Värskelt valminud “Tirpitz”  otsustati  seekord  siiski  veel
   koduvetesse harjuma jätta ja merele minna  “Bismarcki”,  “Gneisenau”,
   “Scharnhorsti” ja ristleja “Prinz  Eugeniga”.  Staabipaberitel  kandis
   plaaneritud reid nimetust “Rheinübung” – “Õppus Reinil”. “Bismarck” ja
   “Prinz  Eugen”  pidid  merele  minema  Gotenhafenist  “Gneisenau”  ja
   “Scharnhorst” Brestist. Kokku pidi saadama alles Atlandil.
    Väljasõit sellele operatsioonile oli määratud 4. Maile, seega saanuksid
   “Gneisenau” ja “Scharnhorsti” mehed vahepeal poolteist kuud kindlat maad
   all tunda.
    Aga plaan paberil ei tähenda veel seda, et nii lähebki. Nii ka seekord.
   6. Aprillil tegi Inglise lennuvägi õhurünnaku Brestis seisvatele Saksa
   lahingulaevadele ja “Gneisenau” sai lennukitorpeedo tabamuse paremasse
   pardasse just arhtrisuurtükitorni ette. Lisaks augule korpuses kõverdusid
   ka kaks sõuvõlli ja laev vajas põhjalikku, kuudepikkust remonti.
    23. aprillil aga sõitis ristleja “Prinz Eugen” omakorda tõenäolist
   Inglise päritoluga magneetmiinile ja sai vigastuse, mille parandamine
   võttis aega mitu nädalat. Sellega oli aga juba 4. mai, “Rheinübungi”
   alguspäev möödas.
    Saksa mereväe staabis Seekriegsleitung’is tuli operatsioon “Rheinübung”
   uuesti põhjalikult läbi vaadata. Lisaks eespool nimetatud “Gneisenau” ja
   “Prinz Eugeni” vigastusele osutus lahinguvõimetuks ka “Scharnhorst”. Tal
   oli mingi häda turbiinides, mis samuti vajas mitmekuulist remonti. Seega
   oli määratud tähtajal lahingukorras vaid lahingulaev “Bismarck”, mis seisis
   Gotenhafenis. Maikuu esimesel dekaadil pidi korda saama ka Gotenhafenisse
   tulnud “Prinz Eugen”. Need kaks laeva,  kaks  korda  vähem  esialgu
   planeeritust, jäidki nüüd “Rheinübungi” löögijõuks. Peale “Bismarcki” ja
   “Prinz Eugeni” pidid merele minema veel viis  tanklaeva  ning  kaks
   kuivlastilaeva, et varustada sõjalaevu avaookeanil.
     12. mai  ennelõunal  ilmus  mereleminekuks  valmistuvaid  sõjalaevu
   inspikteerima kõrge komisjon, kõrgem võimalikest:  Hitler,  laevastiku
   juhataja admiral Raeder, feldmarssal Wilhelm  Keitel  ja  hulk  muid
   ülitähtsaid valitsus- ja sõjaväejuhte. Hitler oli laevastiku asjades võhik,
   kuid talle meeldisid suured sõjalaevad. Ka “Bismarcki” ja “Prinz Eugeniga”
   jäi ta rahule ning andis loa neil merele minna.
    Hiigellaevad sõitsid Gotenhafenist välja 18. Mail. Nende juhatajaks oli
   jällegi määratud admiral Lütjens, kes oli oma lipu lasknud heisata muidugi
   “Bismarckil”. Vahetult  oli  aga  “Bismarcki”  komandöriks  merekapten
   Lindemann, “Prinz Eugenil” merekapten Brinkmann”.
    Kaks päeva hiljem sõitsid  Lütjensi laevad Taani väinade, kus neid
   märgati Rootsi ristlejalt “Gotland”. Peagiläks sellest Londoni poole teele
   Stocholmis elava Briti mereväeataS!ee S!ifreeritud telegramm. Nüüd lasksid
   britlased oma masinavärgikäima, et Saksa laevade edasisel liikumisel silma
   peal hoida. 21. mail keeras admiral Lütjens oma laevadega sisse Bergeni
   lähedal olevasse Korsfjordenist ja samal päeval lendas sealt üle Briti
   luurelennuk ning pildistas tulijaid. Täiendanud oma kütusevaru, väljusid
   Saksa laevad sama päeva hilisõhtul Korsfjordenist ja võtsid kursi üle Norra
   mere loodesse.
    Home Fleet’i uus juhataja admiral John Tovey seisis sel ajal oma
   lipulaeva lahingulaev “King George V”-ga Scapa Flow’s. Talle laekunud
   ettekannetest selgus, et Saksa kaugluurelennukid “Focke-Wulf 200”  on
   viimastel päevadel ilmutanud elavat huvi nii Islandi ja Gröönimaa vahel
   oleva Taani väina kui ka Scapa Flow’ mereväebaasi vastu. Teade “Bismarcki”
   ja “Prinz Eugeni” mereminekust pani need sündmused omavahel sidemesse: oli
   ilmne, et Saksa laevad üritavad minna Atlandile, Scapa  Flow’d  aga
   jälgitakse selleks, et silma peal hoida seda üritust segada võivatel Briti
   lahingulaevadel ja lahinguristlejail. Tuletame meelde, et Saksa – Vene sõda
   veel ei käinud, järelikult ei olnud ka Venemaad varustavaid konvoisid
   Grööni ja Norra merel. Põhja-Ameerika ja Euroopa vahelilsel Põhja-Atlandi
   alal oli aga sel ajal teel 11 konvoid. Neist kuus olid tooraine- ja
   tehnikalistiga teel Ameerikast Inglismaale, viis aga olid välja sõitnud
   Ingllismaalt. Viimastel oli eriti väärtuslik konvoi, mis vedas sõdureid ja
   sõjatehnikat Lähis-Itta.
    Saanud teate, et Saksa laevad on judnud Bergeni lähedele, hakkas admiral
   Tovey valmistuma “Bismarcki” ja “Printz Eugeni” kinnipüüdmiseks. Juba
   keskööl vastu 22. Maid sõitsid Scapa Flow’st Gröönimaa suunas viitseadmiral
   Lancelot Hollandi juhatusel  teele  lahingulaev  “Prince  of  Wales”,
   lahinguristleja “Hood” ja kuus hävitajat. 22. Mai õhtul tõstsid samas ankru
   ka admiral Tovey peajõud – lahingulaev “King George V”, lennukandja
   “Victorious”, neli ristlejat ja seitse hävitajat. 23. Mail järgnes admiral
   Tovey laevadele veel lahinguristleja “Repulse”.
    23. mail hakkasid hargnema otsustavad sündmused seekordses meresõjaloos.
   Inglastel oli sel päeval Fääri saarte ja Islandi vahel valves kolm
   kergeristlejat ning viis traalerit, Islandi ja sellest loode poole jääva,
   Gröönimaad ümbritseva jäälaama vahel aga kaks raskeristlejat – “Suffolk” ja
   “Norfolk”. Kell 19.22 märgatigi “Suffolkilt” piki jääpiri kagusse rühkivaid
   Saksa laevu. Sakslased “Suffolki” ei märganud, kuna see varjus kibekähku
   udusse. Loomulikult anti “Suffolkilt” edasi raadioteade oma avastusest,
   kuid see ei jõudnud admiral Toveyni. Ei jõudnud sinna ka “Suffolkilt” tund
   aega hiljem antud teade, kui laev udust välja sõitis, et vastase asukohta
   täpsustada. Tol ajal olid Taani väinas kohtunud Inglise ja Saksa laevadel
   ka raadiolokaatorid, nii et üksteist sai jalgida ka udus ja pimeduses.
    Üsna pea sattus Saksa laevadega kokku teinegi Briti ristleja – “Norfolk”.
   Vahemaa vastaste vahel oli vaid kuus miili ja “Bismarckilt” avati tuli.
   Need olid selle mereretke esimesed suurtükilasud. “Norfolk” varjas end
   suitsukattega ja kiirustas täiskäigul eemale, tabamusi ta ei saanud.
   Loomulikult andis ka “Norfolk” oma kohtumisest raadioteade ja sedapuhku
   jõudis see ka laevastiku juhataja admiral Toveyni, kes oli oma laevadega
   1100 kilomeetri kaugusel sündmuspaigast.
    Nüüd sai Home Fleet’i juhataja hakata juba konkreetselt plaani koostama.
   Ta käskis kontradmiral Wake-Walkeril, kes käsutas raskeristlejaid “Norfolk”
   ja “Suffolk”, jätkata Saksa laevade jälgimist, suurtükilasu distantsile aga
   mitte minna. Admiral Holland aga võis hakata rehkendama, kuhu kurss võtta,
   et sakslasi kohata. Esialgne arvestus näitas, et “Hood” ja “Prince of
   Wales” võiksid “Bismarckile” ja “Prinz Eugenile” suurtükitule distantsile
   saada 24. Mail kell 1.40. Admiral Holland otsustas, et lahingus asub ta nii
   “Hoodi” ja “Prince of Walesiga” tulistama “Bismarcki”, jättes “Prinz
   Eugeni” Wake-Walkeri rislejate hooleks. Nii oleks inglastel mõlema Saksa
   laeva suhtes kahekordne suurtükitule ülekaal.
    Aga nagu ikka kipub juhtuma heade sõjaplaanidega, ajas ka seekordse nurja
   juhus, õigemini õige mitu juhust.  Kõigepealt  kaotasid  Wake-Walkeri
   ristlejad pärast keskööd Saksa laevad oma radarite ekraanidelt. Merel algas
   tihe lumesadu ja ilmselt jätkus sellset, et tolleagsete  ebakindlate
   raadiolokaatorite tööd takistada. Admiral Holland aga arvas, et Saksa
   laevad on pöördunud inglastest lahtirebimiseks tagasikursile, ja pööras oma
   laevad seniselt loodekursilt (mis teda otse Saksa laevade peale oleks
   viinud) põhjakursile. Kursimuutuse ajal näitas kell 0.17 uuel päeval, 24.
   Mail.
    Sõitnud tund ja klmveerand põhja poole, pöördus admiral Holland kell 2.00
   “Hoodi” ja “Prince of Walesiga” järsult edelasse, Saksa laevade eelnevat
   märgatud kursile. Kaasasolnud hävitajatel käskis admiral Holland  aga
   jätkata sõitu põhjakursil, sest seni poldud kadunud Saksa laevu avastatud.
     Kell 2.47 sai ristleja “Suffolk” saksa laevad uuesti oma  radari
   ekraanile. Selgus, et need ei olnud kurssi muutunud, vaid liikusid endiselt
   paraleelselt jääpiiriga edelasse. Admiral Holland käskis tõsta oma laevade
   kiiruse 28 sõlmele – Saksa laevad osutusid Briti lahingulaevast  ja
   lahinguristlejast eespool olevaiks ning liikusid peaaegu paralleelkursil,
   inglastest paarkümmend miili loode pool.
    Kell 5.30 saadi admiral Hollandi laevadelt radarikontakt Saksa laevadega.
   Et sakslastele lähemale sõita, pööras Holland kolm minutit hiljem oma
   laevad 40 paremale. Ja juhtus nii, et selle kursinurga ja veel mõne
   äparduse tõttu kadus inglaste esialgu planeeritud kahekordne suurtükitule
   ülekaal olematusse. Vastaste lähenemisnurgad olid sellised, et Saksa laevad
   said inglasi tulistada kõigist suurtükitornidest, inglased sakslasi aga
   vaid vööritornidest. Ristlejad “Norfolk” ja “Suffolk” olid jäänud liialt
   kaugele ega võtnudki peatselt algavast lahingust osa.
    Kell 5.52 tehti mõlemalt poolt esimesed lasud. Vahemaa vastaste vahel oli
   sel ajal 24 kilomeetrit, kuid see vähenes pidevalt. Lahingusse astudes
   sõitis “Prinz Eugen””Bismarckist” eespool ja seetõttu  peeti  admiral
   Hollandi lipulaeval “Hoodil” eespool sõitvat laeva “Bismarckiks”. Admiral
   Holland käskis oma laevadel oletava Saksa lipulaeva pihta tule avada ja sai
   oma eksitusest aru alles mõned sekundid enne esimest kogupauku. “Prince of
   Walesil” taibati kohe, et “Bismarck” on tagumine vastaslaev, ja vaatamata
   admiral käsule sihiti oma torud tõelisele “Bismarckile”. Juba esimese
   kogupaugu ajal aga kiilus “Prince of Walesil” üks vöörisuurtükk kinni ja
   nii vähenes inglaste poolel lahingus osalevate torude arv veel ühe võrra.
    Admiral Lütjens käskis mõlemal oma laeval tulistada inglaste lipulaeva
   “Hoodi”. Teisest või kolmandast sakslaste kogupaugust saigi “Hood” tabamuse
   keskossa, tal puhkes tulekahju õhutõrjesuurtükkide laskemoonakeldri juures.
     Kell 6.00 pööras admiral Holland oma laevad järsult vasakule, et
   suurendada vahemaad sakslasteni. Vahemaa vastaste vahel oli sallks ajaks
   vähenenud 13 kilomeetrini ja oli karta, et selliselt väikeselt distantsilt
   lastud soomustläbistavad mürsud  löövad  tõesti  läbi  Briti  laevade
   tekisoomuse. Ja nii oligi. Pöörde ajal sai “Hood” uue tabamuse, seekord
   tõenäoliselt ahtrisuurtükitornide laskemoonakeldrisse. Laevast lendas taeva
   poole tulesammas, mis muutus kohe mustaks suitsusambaks. Paari minutiga
   kadus “Hood” veepinnalt ja “Hoodi” kiiluvees sõitnud “Prince of Walesil”
   tuli kurssi muuta, et uppuvale vrakile mitte otsa sõita.
    Sakslased koondasid nüüd oma suurtükitule “Prince of Walesile” ja see sai
   lühikese aja jooksul kaheksa tabamust. Üks mürsk lõhkes otse sillal, ni et
   kõik, kes seal olid, said surma või haavata. Imekombel jäi täiesti terveks
   vaid laeva komandör kommodoor Leach. Lisaks sellele muutus mingi tehnilise
   rikke  tõttu  liikumisvõimetuks  “Prince  of  Walesi”  neljatoruline
   vöörisuurtükitorn. Sellises olukorras pidas kommodoor  Leach  paremaks
   lahinguväljalt eemalduda.  Nii  arvas  ka  ristlejal  “Norfolk”  asuv
   kontradmiral Wake-Walker, kes oli nüüd jäänud Briti sõjalaevade vanemaks
   komandöriks. Sest admiral Lancelot Holland oli kadunud merepõhja koos
   “Hoodiga”  nii  nagu  ka  viimase  umbes  1400-liikmeline  meeskond
   (meresõjakirjanduses kohtab mitmeid erinevaid arve). “Hoodilt” päästeti
   vaid kolm meest – madrus Tilburn, signalist Briggs ja meresõjakooli kursant
   Dundas. Ka “Hoodi” komandör kommodoor R. Kerr oli oma laevaga kaasa läinud.
    Briti laevastiku ühe tuntuima laeva hukkumine sundis Briti Admiraliteeti
   koondama kõiki käepärast olevaid jõude “Bismarcki” hävitamiseks. Admiral
   Wake-Walker sai käsu “Bismarcki” mitte radariekraanidelt kaotada, admiral
   Tovey võttis oma laevadega suuna  “Bismarcki”  edasiliikumisteele  ja
   sinnasamasse suundus veel hulk suuri sõjalaevu. Lahingulaev “Ramilles”,
   mis saatis konvoid Halifaxi, sai käsu oma konvoid maha jätta ja tulla
   “Bismarcki” jahtima, lahingulaev “Revenge” sai aga käsu Halifaxi merele
   sõita. Giblartari sõitis ookeanile nn. Laevastikukoondis H, kuhu kuulusid
   lahinguristleja “Renown”, lennukandja  “Ark  Royal”  ja  kergeristleja
   “Sheffield”. Lahingulaev “Rodney”, mis asus Iirimaa ja Gröönimaa vahel, sai
   käsu võtta kurss edelasse. Ookeanil sõelus ka ristlejaid ja hävitajaid ning
   Briti Admiraliteedi kavandavast klaperjahist “Bismarckile” võttis ühtekokku
   osa 5 lahingulaeva, 2 lahinguristlejat, 2 lennukikandjat, 12 ristlejat ja
   paarkümmend hävitajat.
    “Bismarck” oli lahingus saanud 2–3 tabamust 356-mm mürskudega, neist ühe
   vööris olevasse kütusetanki. See hakkas tugevasti lekkima, jättes Saksa
   lahingulaeva kiiluvette selgesti nähtava õlijälje. Ühtlasi vähenes ka
   “Bismarcki” võimalik sõidukaugus. Seetõttu otsustas admiral Lütjens, et
   avaookeanile liitlaste laevu jahtima enam ei pürgita, vaid võetakse kurss
   Prantsusmaa rannikule St-Nazaire’i sadamasse. Sama päeva õhtul kell kuus
   sõitsid “Bismarck” ja “Prinz Eugen” lahku. Seda selleks, et “Bismarcki”
   reetlik õlijälg jälitajaid vähemalt “Prinz Eugeni” kannule ei juhataks. Et
   sakslasi vahetult jälitavad admiral Wake-Walkeri ristlejad ei märkaks
   “PrinzEugeni” kadumist, pööras admiral Lütjens “Bismarcki” jälitajale vastu
   ja astus nendega tulevahetusse. Kumbki pool tabamusi ei saanud, küll aga
   saavutas Lütjens oma eesmärgi – “Prinz  Eugen”  kaduski  märkamatult
   silmapiiri taha.
     24. mail pealelõunal  andis  admiral  Tovey  käsu  lennukikandjale
   “Victorious” sõita koos nelja ristlejaga 100 miili  kaugusele  Saksa
   laevadest ja rünnata “Bismarcki” torpeedolennukitega. See laevadegrupp
   kontradmiral Curteisi juhatusel lisaks kiirus ja kell 22, kui “Bismarckini”
   oli jäänud veel 120 miili, tõusid lennukid õhku. Teele läks üheksa
   torpeedolennukit “Swodfish” ja kuus lennukit “Fulmar”. Viimastel ei olnud
   torpeedosid, need pidid tegutsema luurelennukitena. Vaatamata ööpimedusele
   ja vihmapilvedele, leitigi “Bismarck” ja pärast keskööd saadi temasse üks
   torpeedotabamus, mis, tõsi küll, eriti rasket vigastust ei tekitanud.
   Pilkases öös lendavad “Swordfishid” leidsid “Victoriousi” raadiomajaka
   järgi oma emalaeva ja maandusid õnnelikult; kadunuks jäi kaks “Fulmarit”.
    Alanud 25. mail kell 1.00 oli “Bismarckil” veel üks lühike tulevahetus
   Wake-Walkeri ristlejapaariga. Sakslastel õnnestus  jälitajad  kaugemale
   peletada  ja  kell  3.06  kaotasid  need  jälle  “Bismarcki”  oma
   radariekraanidelt.
    Briti kaugluurelennukid, lennukandjatel baseeruvad lennukid ning laevad
   otsisid “Bismarcki” meeleheitlikult. See aga suundus esialgu Hispaania
   ranniku suunas, et olla võimalikult kaua väljas Briti saartel baseeruvate
   luure- ja pommilennukiite tegevusraadiusest. 25. mail hommikul kella 10.30
   paiku möödus “Bismarck” admiral Tovey laevadegruppi ahtri tagant umbes 100
   miili kauguselt. Veerand tundi hiljem sai  admiral  Tovey  Londonist
   Admiraliteedist raadioteate, et Briti raadioluure  on  kinni  püüdnud
   “Bbismarckilt” saadetud raadiotelegrammi ning selle järgi välja peilinud ta
   asukoha. See näitavat, et “Bismarck” on ilmselt asunud suure kaarega
   tagasiteele, võttes suunas Fääri saarte ja Islandi vahele. Muidugi keeras
   admiral Tovey nüüd ka oma laevadel otsa ümber ja kiirustas teatatud suunas
   teele. Sinnapoole pöörasid oma ninad järgnevail tundidel mitmed teisedki
   laevadegruppid.
    Tegelikult oli aga Admiraliteedist saadud teade vale – kohalesaadetud
   lennukid ei avastanud väljapeilitud ega selle lähikonnas “Bismarckist”
   jälgegi. Jällegi jäi vaid üle oletada, kuhu siis “Bismarck” ikkagi kursi on
   võtnud. Suurem osa Admiraliteedi “helgeid päid” kaldus nüüd pärast pikka
   analüüsi arvama, et küllap on “Bismarck” teel Prantsusmaa rannikule, sinna,
   kus “Gneisenau” ja “Scharnhorst” teda juba ees ootavad. Ja 25. mail õhtul
   kell kuus said ookeanil olevad Briti laevad uue instruktsiooni – otsida
   “Bismarcki” Bresti sadamasse viivalt laevateelt. Sellele suunale pöördus ka
   Home Fleet’i juhhataja admiral Tovey oma lipulaevaga, kuid selleks ajaks
   oli ta “Bismarckist” 150 miili tahapoole jäänud. Muidugi ei teadnud admiral
   Tovey ise sellest.
    “Bismarcki” avastasid inglased uuesti alles 26. mai hommikul kell 10.30.
   “Bismarcki” leidis luurevesilennuk “Catalina”. Saksa lahingulaevalt avati
   selle suunas tihe õhutõrjetuli,  kuid  vigastatud  lennukilt  saadeti
   radiogramm laeva koordinaatidega ja kursiga.
    Osutus, et koondis H, kuhu peale lennukandja “Ark Royal” kuulusid
   mäletatavasti veel lahingurisleja “Renown” ja kergeristleja “Sheffield”,
   oli vaid 70 miili “Bismarckist” ida pool. Lahinguristleja “Renown” oli
   relvastatud kuue 381-mm suurtükiga “Bismarcki” kaheksa samakaliibrilise
   vastu, soomuskate oli aga “Renownil” “Bismarcki” omast kindlalt õhem.
   Seetõttu ei usaldatud  “Renowni”  “Bismarckiga”  kahevõitlusse  saata.
   “Bismarcki” lähedale saadeti hoopis risleja “Sheffield”, et see “Bismarcki”
   manöövreid oma raadolokaatoriga jälgiks.
    Kella 14 paiku startisid lennukikandjalt “Ark Royal” 14 torpeedolennukit
   ja võtsid suuna “Bismarckile”. Lahingupalavikus aga satuti  rislejale
   “Sheffield” ja lasti oma torpeedod selle peale välja. “Sheffieldi” mehed
   pääsesid siiski vaid paraja ehmatusega.
    Sama päeva õhtul kell kuus sai lahingulaev “Rodney” kokku admiral Tovey
   lipulaeva “King Georg V”-ga. “Bismarckist” asuti kirdes ja veidi tagapool.
   Läheduses olid teatavasti veel lahingurisleja “Renown” ja lennukikandja
   “Ark Royal” ning need neli laeva olidki kõik need suured Briti sõjalaevad,
   mida “Bismarcki”-vastase löögijõuna võis arvestada. Sest kolm suurt laeva
   olid kütusepuuduse ähvardusel jahi lõpetanud – lahinguristleja “Repulse”
   oli juba 25. mai lõuna paiku suundunud Islandile, lahingulaev “Prince of
   Wales” oli sama päeva pealelõunast ja lennukikandja “Victorius” 26. mai
   lõunast võtnud kursi sinnasamase. Lahingulaev “Ramilles” ja “Revenge” olid
   aga sadu miili “Bismarkist” ning Tovey laevadest lääne pool ja nende
   kohalejõudmisega lahingusse ei saanud arvestada. “Bismarcki” kaugus tema
   tõenäolisest sõidusihist Brestist oli aga selline, et ilmselt juba järgmise
   päeva, 27. mai õhtuks olnuks ta kohal.
    Arvestanud kõiki neid asjaolusid, tuli admiral Tovey pessimistlikule
   järeldusele, et kui eeloleval ööl ei õnnestu “Bismarcki” kiirust väheneda,
   siis järgmisel ei ole teda enam mõtet lahingulaevadega jälitada – niikuini
   läheb “Bismarck” eest ära!
    Seepärast tegid 26. Mail Øhtul kella 20.47 ja 21.15 vahel “Arc Royali”
   torpeedolennukid uue rünnaku “Bismarcki” vastu ja seekord oli see edukas –
   13 vettelastud torpeedost tabasid kaks märki. Üks torpeedo põrkas vastu
   pardasoomust ega teinud laevale erilist viga, teine aga sattus ahtrisse,
   kus vigastas sõukruvisid ja roole. “Bismarcki” saatus oli otsustatud – ta
   kiirus langes ja manööverdusvõime vähenes.
    Vaevalt sai torpeedolennukite rünnak lõpetada, kui pärast 22.30 algas
   viie hävitaja torpeedorünnak “Bismarckile”. See oli 4. Hävitajale flotill
   kommodoor Viana juhatusel, kuhu kuulusid Briti  hävitajad  “Cossack”,
   “Maori”, “Sikh” ja “Zulu” ning inglaste poolt Poola eksiillaevastikule
   antud “Piorun”. Polteist tundi kestnud torpeedorünnaku tulemusel  sai
   “Bismarck” tõenäoliselt kaks torpeedotabamust, mis veelgi vähendasid ta
   lahinguvõimet.
    27. mai hommikul liikus “Bismarck” veel vaid vaevaliselt 8-sõlmelise
   kiirusega. Nüüd õnnestus admiral Toveyl talle lahingulaevadega “King Georg
   V” ja “Rodney” lähedale sõita. Kell 8.47 avati “Rodneylt” tuli, minut
   hiljem hakkasid paukuma ka Tovey lipulaeva suurtükid ja veel minuti pärast
   ka “Bismarcki” omad. Saksa sõjalaevad olid alati silma paistnud oma
   suutükitule täpsusega ja ka seekord näis algul, et kohe-kohe saab “Rodney”
   pihta. Kuid siis hakkasid “Bismarcki” suurtükitule täpsus ja tihedus
   vähenema. “Bismarck” sai ise tabamusi ja kella 10.15 paiku põles ta juba
   nagu jaanituli.
    Admiral Tovey käskis suurtükitule lõpetada. Kuna ka “Bismarckilt” enam ei
   tulistatud, sõitis talle lähedale raskeristleja “Doorsethire” ja laskis
   Saksa lahingulaeva paremasse pardasse kaks ja vasukusse üks torpeedo. Kell
   10. 36 läks “Bismarck ümber ja uppus. Ellujäänud sakslased on väitnud, et
   “Bismarck” ei uppunud mitte inglaste mürskude ja torpeedode tagajärjel. Ta
   olevat uputanud sakslased ise kingstonite avamisega, et laev inglaste kätte
   ei satuks.
    Koos “Bismarckiga” uppus 2303 elusat ja surnud saksa meremeest. Pääses
   vaid 115 meest. Neist 110 korjasid välja ristleja “Dorsetshire” ja hävitaja
   “Maori”. Kolm meest võeti hiljem Saksa allveelaeva U 74 ja kaks meest
   ilmavaatluslaeva “Sachsenwald” pardale.
     Tallinnas elav vanahärra Voldemar  Grossberg  mäletab  omaaegsetest
   sõjamehelugudest, et hiljem olevat paar “Bismarcki” meeskonna  liiget
   kummipaadis Prantsusmaa randa jõudnud, kuid sakslased olevat ise nad maha
   lasknud. Meestele pandud süüks, et nad oma laeva enne lahingu lõppu maha
   oli jätnud, sest kust nad muidu terve kummipaadi oleksid saanud!
    Samal ajal kui käis eespool kirjeldatud klaperjaht “Bismarckile”, sõitis
   ristleja “Prinz Eugen” segamatult lõuna poole. 26. Mail jõudis ta 40
   põhjalaiusele Assooridest lääne pool, kus kohtus Saksa tanklaevaga. 4000
   tonni kütuse ümberpumpamine võttis aega mitu päeva ja alles 29. Mail läks
   “Prinz Eugen” teele ida poole. 1. Juuni õhtul jõudis ta Bresti.
   
   
   
    “Gneisenau”, “Scharnhorst” ja “Prinz Eugen” sõidavad läbi Inglise kanali
   
   
   
    1942. aastal talvel, pärast ebaõnnestunud pealitungi Moskvale, hakkas
   Hitler kartma võimalikku Briti dessanti Norrasse. Et seda takistada,
   otsustas ta tuua Saksamaa sadamaisse ning saata sealt edasi Norra vetesse
   eelnevate seikluste tagajärjel Prantsusmaa sadamasse Bresti  kogunenud
   suured Saksa sõjalaevad – lahingulaevad “Scharnhorst” ja “Gneisenau” ning
   raskeristleja “Prinz Eugen”. Peale dessandiohu ärahoidmise kavatses Hitler
   neid laevu kasutada Nõukogude Liidu põhjasadamaisse minevate konvoide
   purustamiseks.
    Saksa merejõudude ülemjuhataja suuradmiral Raeder oli selle plaani vastu,
   ta väitis, et sel juhul hõlbustuks ja odavneks tunduvalt Inglismaa ja USA
   konvoiteenistus Atlandil, sest inglased ei pruugi enam oma konvoisid
   lahingulaevade ja lennukikandjatega saata. Kuid loomulikult jäi Hitleri
   sõna peale.
    Führer’i käsu kohaselt tuli laevad Norrasse viia lühimalt teed mööda –
   läbi Inglise kanali, kuna traditsiooniline suure kaarega ümber Inglismaa ja
   Iirimaa sõit oleks tähendanud kaugelt suuremat kütusekulu ja nagu näitas
   “Bismarcki” hukkumise lugu, polnud kaugeltki ohutu. Seejuures arvestas
   Hitler, et suur osa teekonnast, mis jääb Inglismaa lähivetesse, õnnestub
   läbida ööpimeduse katte all, pealegi on sealsetes vetes talvel ka päevad
   ajal tavaliselt halb nähtavus.
     Üksikasjalise läbitungiplaani, mis sai koodnimeks “Zerberus”,  pidi
   koostama Brestis asuva eskadri juhataja, viitseadmiral Otto Ciliax. Ta
   valmistaski operatsiooni põhjalikult ette. Brestist pidi teele asutama 11.
   Veebruaril kell 19.30. Sel ajal olnuks juba küllalt pime, et laevade
   lahkumist ei märkaks Bresti lähistel tiirutavad Briti luurelennukid ja
   allveelaevad. Kuna oli kuuloomise eelne aeg, polnud karta ka kuuvalgust.
   Pealegi langes farvaater enne läbi traalida. Valgel ajal pidid suuri laevu
   vastase allveelaevade  ja  torpeedokaatrite  eest  kaitsma  hävitajad,
   torpeedokaatrid, allveelaevahävitajad, valvelaevad ja valvekaatrid; pommi-
   ja torpeedolennukite eest aga hävituslennukid. Tähtsamatesse kursimuutmise
   kohtadesse tuli ankrusse panna kuus valvelaeva, mis olid raadiomajakaiks.
     Sakslaste ettevalmistused Kanali läbimiseks  ei  jäänud  inglastele
   märkamata.  Luurelennukeit  nähti  traalereid  tegutsemas  faarvaatri
   traalimisel ning juba pandi lennukeilt ja miiniveeskjalt sakslaste poolt
   miinidest puhastatud teele Belgia ja Hollandi vetesse uusi magnetmiine.
   Lahinguvalmis  seati  torpeedo-  ja  pommilennukid,  hävitajad  ja
   torpeedokaatrid. Kuid Saksa laevade väljasõidupäeva inglased ei teadnud ja
   see otsustaski asja. Ja ega inglased olnudki päris kindlad, et Saksa
   laevade tee just läbi Inglise kanali läheb. Ei välistatud võimalust, et
   selle tee traalimine on vaid pettemanööver, tegelikult aga kavatsevad
   sakslased tungida läbi Giblartari Vahemerre, toeks Itaalia laevastikule.
   Seetõttu seadis Giblartari baasis asuvate Briti merejõudude  juhataja
   admiral James Somerville ka oma laevad lahinguvalmis.
    11. veebruari õhtul, just enne planeeritud väljasõitu, tegid Briti
   lennukid õhurünnaku Bresti sadamale. Seetõttu laevade väljasõit viivitus
   üle tunni ja algas alles kell 20.45. Öö oli tõepoolest kottpime ja taevas
   pilvine. Kell 19.30 oli Bresti juures patrullival Briti luurelennukil radar
   rikki läinud ja ta lendas baasi. Teda väljavahetav lennuk aga jõudis kohale
   kell 21.30, kui Saksa laevad olid juba ümber Ouessant’i saare kirdesse
   pöördunud. Laevu ei märganud ka Ouessant’i saarest ida pool patrulliv
   luurelennuk, kuna ka sellel oli tol õhtul radaririke, ja merele väljuvaid
   Saksa laevu ei märganud ka Bresti sadama ees vahti pidevalt  Briti
   allveelaevast “Seelion”.
    Sakslased liikusid algul läände ja siis kirdesse. Ees sõitis admiral
   Ciliaxi lipulaev “Scharnhorst”, selle järel “Gneisenau” ja lõpus “Prinz
   Eugen”. Suuri laevu saatsid esialgu kuus hävitajat ja kolm torpeedopaati.
   Avamerel sõideti 27-sõlmelise kiirusega. Hommikul kella viie paiku mööduti
   Kanalisaartest põhja pool ja kell 5.15 võeti kurss otse itta.
    Kell 9.15, kui laevad olid möödunud Le Havre’ist, keerati järsult
   kirdesse. Hakati lähenema Inglise kanali kitsamaile osale, Doveri väinale,
   admiral Cillaxi eskaadri kaitset tugevdati kaheksa torpeedopaadi ning kümme
   torpeedokaatriga. Kell  9.20  hakkasid  Kanali  kaldal  olevad  Saksa
   raadiojaamad segama Inglise radarijaamu. Kuna seda oli aga tehtud viimase
   paari nädala jooksul hulk kordi, ei pööranud inglased sellele erilist
   tähelepanu.
     Umbes samal ajal avastasid kaks Dooveri väina  kohal  patrullivat
   “Spitfire”-tüüpi hävituslennukit merel hulga väikesi Saksa sõjalaevu. Kell
   10.20 tegid inglased siin täiendavad õhuluuret ja üks “Spitfire’i” piloot
   kandis ette, et on avastanud 20 – 30 laevast koosneva konvoi. Saksa
   eskaadris oli sel ajal tõesti 30 laeva, kuid paistab, et Briti lendurid ei
   hiilanud sõjalaevade tüüpide tundmisega.  Kell  10.42  lendasid  kaks
   “Spitfire’it” otse üle Saksa lahingulaevade mastide.
    Selleks ajaks oli ammu päevavalge, kuid madal pilvitus ja halb nähtavus.
   Ciliaxi laevade kohal tiirutas alatasa 16 Saksa  hävituslennukit. Kuna
   nende lennuaeg oli piiratud, vaheldusid nad pidevalt ja ühtekokku oli
   operatsioonisks  “Zerberus”  eraldatud   250  hävituslennukit.  Üks
   lennuväeohvitser asus lipulaeval “Scharnhorst” ning laevastiku ja lennuväe
   vahel oli seekord loodud korralik koostöö.
    Alles kella 11.30-ks jõudsid inglased oma  hävituslendureilt saadud
   andmeid analüüsides järeldusele, et Dooveri väina läbivate laevade hulgas
   on ka lahingulaevad. Hakati valmistuma neile löögi andmiseks.  Kella
   kaheteistkümne paiku aga läbisid Saksa laevad väina kõige kitsama osa ja
   hakkasid Inglismaalt eemalduma.
    Nüüd lõpuks läks käima ka inglaste sõjamasin. Kell 11.55 väljusid
   Doverist merele viis torpeedokaatrit. Pool tundi hiljem jõudsid nad Saksa
   laevadeni, kuid neil ei jätkunud surmapõlgust, et eskortlaevade rivist läbi
   murda ja lahingulaevade lähedale jõuda. Kaugelt väljalastud torpeedodest ei
   tabanud aga ükski madagi.  Kell  12.25  saadeti  merele  veel  kolm
   torpeedokaatrit. Need leidsid ettenähtud piirkonnas vaid Saksa eskortlaevu,
   lahingulaevu ja ristlejat aga mite. Halvenev ilm ja mootoririkked sundisid
   neid peagi oma otsinguid lõpetama.
     Kell 12.45 jõudsid Saksa laevadeni  ka  kuus  vana  kahetiivalist
   torpeedolennukit “Swordfish” kümne hävituslennuki saatel. Hävituslennukeid
   pidi rohkem tulema, kuid osa neist ei leidnud vaenlast merel üles. Saksa
   laevade ägedas tõkketules viskasid “Swordfishid” oma torpeedod vette, kuid
   ükski neist ei tabanud. Kõik kuus Inglise torpeedolennuki lasksid sakslased
   alla.
    Londonist 80 kilomeetrit kirde poole jäävas Harwichis baseerus kuus I
   maailmasõja ajal ehitatud hävitajat. Kell 11.56 said needki käsu merele
   minna. Üsna pea tossutasidki hävitajad “Cambell”, “Mackay”, “Vivacious”,
   “Walpole”, “Whitshed” ja “Worcester” kommodoor C. T. M. Pizey juhatusel ida
   suunas – punkti, kus tüürimeeste arvestuste kohaselt pidid nad kohtuma
   Saksa laevadega. Hävitajal “Walpole” tuli mingi vigastuse tõttu baasi
   tagasi pöörduma ja teekonda jätkasid viis laeva.
    Samal ajal kui kommodoor Pizey hävitajad sakslasi üllatama rühkisid,
   sõitis “Scharnhorst” Ostendest põhja pool kell 14.31 miinile. Nii suurele
   laevale ei tähendanud üks miiniplahvatus veel midagi katastroofilist ja
   pärast leki lokaloseerimist jätkas ta poole tunni pärast teekonda. See aga
   tähendas seda, et kui Briti hävitajate vaatlejad kell 15.43 Saksa laevu 4
   miili pealt silmaga seletama hakkasid, leidsid nad ettearvutatud kohal
   suurtest laevadest ainult “Gneisenau” ja “Prinz Eugen” eest. “Campbell”,
   “Vivacious” ja “Worcester” läksid ründama lahingulaevu,  “Mackay”  ja
   “Whitshed” aga ristlejat. Sakslased avasid tõkketule ja neili hävitajat
   saatsid oma torpeedod teele 3 kilomeetri pealt ning ei tabanud. Hävitaja
   “Worcester” üritas lähemale sõita, kuid sai tabamuse 280-mm mürsuga ja
   suutis ainult imekombel baasi tagasi jõuda. Ülejäänud hävitajad jõudsid
   tagasi vigastumatuina.
    Peaaegu üheaegselt Briti hävitajate torpeedorünnakuga rünnati Saksa laevu
   ka õhust. Kuid väljalennanud 242 pommilennukist leidsid vastase üles vaid
   39. Neist 15 tulistasid sakslased alla, aga ka ülejäänud 24 ei saavutanud
   ühtegi pommitabamust. Ja kui nad oleksidki saanud mõne pommiga Saksa
   suurtele laevadele pihta, ega see sakslaste teekonda oluliselt ei oleks
   häirinud. Sest Inglise pommilennukeil olid seekord  kaasas  tavalised
   fugasspommid, mis oleksid lõhkunud vaid laevade pealisehitisi, soomustekke
   läbimata. Soomus läbistavaid pomme ei olnud mõtet kaasa võtta, sest neile
   soomuse purustamiseks vajaliku kiiruse saamiseks tuleb neid pomme visata
   kõrgelt, mis oli aga seekord madala pilvituse tõttu võimatu.
    Peale eelnimetatud 15 allatulistatud pommilennuki kaotasid inglased ka 17
   pommitajad kaitsnud hävituslennukit.
    Kella 15.30 ja 17.40 vahel ründasid Saksa laevu ka mitmes grupis
   kohalelennanud Briti merelennuväe torpeedo- ja pommilennukid, kokku 30
   lennumasinat. Ka need rünnakud lõppesid tulutult, ründajad ise kaotasid
   kaks lennukit.
    Peagi võttis saabuv pimedus Inglismaa rannikust järjest enam eemalduvad
   Saksa laevad kaitsva hõlva alla, varjates neid Briti lennukite eest. Kuid
   mitte miinide eest. Kell 19.55 sõitis nüüd juba Hollandi ranniku lähistel
   liikuv “Gneisenau” miinile, kuid pärast lühikest peatust jätkas  25-
   sõlmilise kiirusega teekonda.
    Kell 21.34 sõitis “Scharnhorst” teist korda miinile, saades nüüd juba
   tõsisemalt viga. Laev neelas 1000 tonni vett ja ta vasakpoolne turbiin jäi
   seisma. Kell 22.23 jätkas ta aeglaselt käigul teekonda.
     13. veebruari varahommikul jõudis  “Scharnhorst”  Wilhelmshavenisse,
   “Gneisenau” ja “Prinz Eugen” aga Elbe suudmesse. Operatsioon “Zerberus” oli
   lõppenud.
    12. veebruari ebaedust raevunud inglased vandusid kättemaksu ja see
   õnnestuski. Ööl vastu 17. Veebruari sai Kielis dokki pandud “Gneisenau”
   pihta raske pommiga, mis tabas ta vööriosa. Järgnev tulekahju ja laskemoona
   plahvatus tekitasid “Gneisenaule” rasked purustusi. Esialgu üritati laeva
   remontida, kuid 1943. Aasta jaanuaris  loobuti  sellest.  “Gneisenau”
   pukseeriti Gotenhafenise, kuhu jäeti seisma. Suurtükid võeti maha ja viidi
   Atlandi vallile – kindlustusvööndile Atlandi ookeani ja Inglise kanali
   rannikul, mis pidi takistama Inglise-Ameerika vägede sissetungi Euroopa
   mandrile.
   
   
   
                “Scharnhorsti” hukkumine
   
   
   
   1943. aasta jõulude  eel  liikus  Norra  merel  ja  Barentsi  merel
   vastassuundades kaks konvoid. 20. detsembril väljus Inglismalt konvoi JW
   55B, mis sõitis  Murmanskisse,  23.detsembril  aga  läks  Murmanskist
   vastassuunas teele konvoi RA 55A . Esimesse kuulus 19 ja teise 22
   transpordilaeva, vahetuks kaitseks oli mõlemal konvoil kümme hävitajat,
   esimesel konvoil lisaks neile veel kolm traalerit.
    18. detsembril oli Inglismaalt tulema hakkata konvoi katteks Murmanskist
   väljunud Inglise eskaader, mis oli sinna jõudnud kaks päeva tagasi.
   Eskaadrisse kuulusid lahingulaev “Duke of York”, kergeristleja “Jamaica” ja
   neli hävitajat Home Fleet’i ülemjuhataja admiral Bruce Fraseri juhatusel.
   23. detsembril väljus mõlema konvoi katteks Murmanskist veel teinegi
   Inglise eskaader, kuhu kuulusid raskeristleja “Norfolk” ning kergeristleja
   “Belfast” ja “Sheffield” viitseadmirali R. L. Burnetti juhtimisel.
    Murmanskisse mineva konvoi avastati Saksa luurelennuk 22. detsembril
   Fääri saarte juures. Järgmise päeva hommikust hakkasid  luurelennukid
   konvoid JW 55B pideva valve all hoidma. Saksa õhuluure ei märganud aga ei
   läände liikuvat konvoid ega Fraseri ja Burnetti eskaadrit. Arvestades seda,
   käskis admiral Fraser konvoist RA 55A neljal hävitajal minna üle konvoisse
   JW 55B. Nõrgendatud kaitsega konvoil RA 55A käskis ta sõita läände
   Karusaarest põhja poolt, 14 hävitajani tugevdatud kaitsega konvoil JW 55B
   aga esialgu hoida kurssi kirdesse ja mööduda Karusaarest lõuna poolt.
    Esimese jõulupüha, 25. detsembri pealelõunal sai Alta fjordis asuv Saksa
   laevastikukoondis suuradmiral Dönitzilt käsu merele  minna  ja  peagi
   Karusaare juurde jõudev konvoi JW 55B uputada. Kell 19.00 läksidki Alta
   fjordist merele lahingulaev “Scharnhorst” ja viis hävitajat kontradmiral
   Erich Bey üldjuhatamisel.
     Meri oli tormine ja lisaks sellele tuleb arvestada, et järgnevad
   sündmused hargnesid 72 põhjalaiusest põhja pool, kus sel ajal oli polaaröö.
   Ainult südapäeval, kui päike oli kümmekond kraadi horisondi taga, on seal
   umbes neli tundi videvikku.
    26. detsembril kell 3.39 sai admiral Fraser Admiraliteedilt raadioteade,
   et “Scharnhorst” on tõenäoliselt merel.  On  võimalik,  et  Inglise
   raadioluure oli kinni püüdnud kesköö paiku admiral Bey saadetud teate
   Dönitzile, et võib-olla tuleb tormi tõttu hävitajad tagasi saata ja konvoid
   rünnata ainult “Scharnhorstiga”.
     Kell 8.40 hommikul saatis admiral  Bey  oma  hävitajad  lahkrivis
   “Scharnhorsti” ette, et konvoid avastada. Bey arvas, et on jõudnud juba
   konvoi kursile, ja “kammis” edelasuunda, samal ajal aga möödus konvoi
   paralleelkursil parempoolsest Saksa hävitajast 15 miili kauguselt.
    Samal ajal kui Bey oma hävitajad laiali saatis, avastas “Scharnhorsti”
   Burnetti lipulaev ristleja “Belfasti” raadiolokaator 18 miili kauguselt.
   Ristlejad sõitsid lähemale ja kui vahemaa oli vähenenud 7 miilini, laskis
   “Belfast” “Scharnhorsti” pihta valgustusmürsu. Kell 9.29 käskis Fraser
   konvoil põhjasuunda pöörduda ja konvoi kaitselaevastikust neljal hävitajal
   ristlejaile abiks minna.
     “Scharnhorst” ei vastanud ristlejate suurtükitulele. Inglise  mürsu
   tabamus lõi puruks ta radari ja vöörikahurite kaugusmõõtja ning admiral Bey
   otsustas ristlejatega mitte jantima hakata. Pealegi oli Beyl käsk suurte
   sõjalaevadega lahingut pidada ainult äärmisel vajadusel. Arendades 30-
   sõlmelist kiirust, jättis ta ristlejad kaugele maha, sest sellise kõrge
   lainega ei teinud ristlejad mitte üle 24 sõlme. Sõitnud esialgu kagusse,
   pöördus “Scharnhorst” peagi põhja, sest ta retke eesmärk oli ju ikkagi
   konvoi hävitamine, et läänest tulev varustus idarindele ei jõuaks. Ilmselt
   oli vahepeal admiral Beyni jõudnud raadioteade, mille kella üheksa ajal oli
   kaldabaasi saatnud Saksa allveelaev U 601 ning kus teatati konvoi JW 55B
   asukoht ja kurss.
     Loobunud “Scharnhorsti” lootusetust  jälitamist,  pöördusid  Inglise
   ristlejad loodesse ja lähenesid konvoile. Kell 10.40 ühinesid ristlejatega
   neile toeks saadetud hävitajad.
    Teadmata, et “Scharnhorst” on põhjakursile keeranud, sai konvoi kell
   12.00 käsu võtta kurss kagusse Koola lahele. Ristlejad olid sel ajal
   konvoist 11 miili ida pool. Viis minutit hiljem avastas  “Belfasti”
   raadiolokaator “Scharnhorsti” uuesti, seekord 15 miili pealt.  Laevad
   sõitsid lähenemiskurssidel ja kell 12.21 avasid ristlejad 6 miili pealt
   tule. Kaasasoevad neli hävitajat saadeti torpeedorünnakule, kuid kuna
   “Scharnhorst” tagasikursile pöördus, ei saanud hävitajad talle torpeedolasu
   kaugusele. Saksa hävitajad olid selleks ajaks tulutu “kammimise” lõpetanud
   ja kogunenud varem kokkulepitud paika umbes 23  idapikkusel  ja  74
   põhjalaiusel, mis jäi alanud lahingust 18 miili lõuna poole. Seal jõudis
   nendeni admiral Bey käsk otsida konvoid lääne poolt. Kella ühe paiku
   möödusid Saksa hävitajad konvoist umbes 8 miili lõuna poolt  midagi
   märkamata. Läände liiguti kuni kella 14.18-ni, mil hävitajaid juhatav
   merekapten Johannnesson sai admiral Beylt käsu Alta fjordi tagasi sõita.
    Sel ajal aga avas “Scharnhorst” vastutule. Ristleja “Norfolkil” sai 280-
   mm mürsuga pihta ja muutus vanarauaks ahtripoolne peakaliibrisuurtüki torn,
   samuti radarijaam. Vigastusi sai ka “Sheffield”. Kell 12.41 käskis admiral
   Burnett tulistamise lõpetada ja vastast jälgida ainult raadiolokaatoriga.
   Polnud mõtet oma ristlejaid raskete Saksa mürskude alla saata, sest
   arvestus näitas, et peagi jõuab “Scharnhorsti” kursile lahingulaev “Duke of
   York”.
    Nii olegi. Meremeeste keeles süd-ost-osti liikuv “Scharnhorst” jõudis
   “Duke of Yorki” radari vaatevälja kell 16.17. Selleks ajaks oli ilm uuesti
   pime ja “Scharnhorstilt” ei märganud oma peavaenlase lähenemist. Kui
   lahingulaevade vahemaa oli vähenenud 6 miilile, lasti “Duke of Yorkilt” ja
   “Belfastilt” Saksa lahingulaeva kohale valgustusmürsud, seejärel avati
   Fraseri lipulaevalt ja temaga kaasas olevalt ristlejalt “Jamaica” tuli ka
   lahingumürskudega.
    “Scharnhorsti” oli tabatud ootamatult. Kulus mitu minutit, kuni seal
   suudeti määrata suunad ja kaugusel Inglise laevadeni ning avada vastustuli.
   Kell 17 avasid tule ka lähemale jõudnud ristlejad “Norfolk” ja “Belfast”.
   Ristleja “Sheffieldil” oli vigastada saanud üks sõuvõll ja edasisest
   lahingust ta osa ei võtnud. “Scharnhorst” võttis kursi itta ja Inglise
   laevad hakkasid temast aegpidi maha jääma. Aeg-ajalt pöördus “Scharnhorst”
   kaguse, et tulistada ka vöörisuurtükkidest. Mõlemad Inglise hävitajate
   grupid üritasid minna torpeedorünnakule, kuid ikka veel jätkuvas tormis ei
   suutnud nad “Scharnhorstile” järele jõuda. Kella 17.40-ks olid ka ristlejad
   niivõrd maha jäänud, et “Scharnhorst” väljus nende tule ulatusest. Jätkus
   vaid lahingulaevade suurtükiduell. Kuid kell 18.20 hakkas “Scharnhorsti”
   kiirus langema. Ta oli saanud tabamuse katlaruumi, kus plahvatus vigastas
   aurutorusid ja aurulekke tõttu turbiinide  pörded  langesid.  Teisest
   mürsutabamusest kiilus kinni vöörisuurtükitorn. Selle laskemoonakeldris
   tekkis tulekahju, mis kandus üle ka kõrvalasuva keskmise suurtükitorni
   laskemoonakeldrisse. Laskemoonakeldrid tuli uputada, pärast keldreist vee
   väljapumpamist tulistas keskmine torn edasi, vööritorn aga jäigi vakka.
    Kell 18.24 katkestas “Duke of York” tuleandmise, olles selleks ajaks
   teinud 52 kogupauka ja välja lasknud 520 356-mm mürsku. “Scharnhorsti”
   katlaruumis käis aga sel ajal kibekiire remonttöö laeva peamehaaniku
   korvetikapten Köningi juhtimisel. Suur osa vigastusi saigi parandatud ja
   laeva kiirus, mis vahepeal oli langenud, tõusis aegmööda 25 sõlmeni. Kuid
   paistab, et ka admiarl Bey ei uskunud enam oma pääsemisse, sest ta laskis
   teele saata Hitlerile määratud radiogrammi: “Võitleme viimse mürsuni!”
    Vaevalt küll admiral Beyl oma tõotust täita õnnestus ja vaevalt ka Hitler
   selle tõotuse täitmist kontrollida sai. Kindel on aga see, et vahepealne
   kiiruse langus võimaldas Inglise hävitajail “Scharnhorstile” järele jõuda
   ja torpeedorünnakule minna. Esimestena tegid seda “Duke of York” ja
   “Jamaicat” saatvad hävitajad. Nad lähenesid “Scharnhorstile” paarikaupa –
   “Savage” ja “Saumares” peaaegu lahingulaeva kiiluvees, “Scorpion”  ja
   Norrale kuuluv “Stord” aga paralleelkursil umbes 5 miili lõuna pool. Kahte
   esimest hävitajat märgati “Scharnhorstilt” juba kaugelt ja avati nende
   pihta tuli 150-mm keskmise kaliibriga suurtükkidest.  “Scorpioni”  ja
   “Stordi” aga märgati lahingulaevalt alles siis, kui need olid talle umbes
   miili kaugusel otse vööri ette pööranud. Kui “Scharnhorst” oleks jätkanud
   endist kurssi, oleks ta oma väikesed vastased võinud kogu oma allesjäänud
   tulejõuga puruks lasta, kuid selle asemel pöördus ta järsult paremale,
   pöörates kallalekippujate poole ahtri. Mõlemad hävitajad saatsidki oma
   torpeedod teele. 16 torpeedost tabas üks katlaruumi kohta ja laeva kiirus
   langes 22 sõlmeni.
     “Scharnhorst” oli nüüd pöördunud edelasse ja jäi pardaga enne ta
   kiiluvees tulnud “Savage’i” ja “Saumaresi” poole. Kahe miili pealt lasksid
   need nüüd välja 12 torpeedot, millest 2 – 3 tabas. “Scharnhorsti” kiirus
   vähenes, samuti vahemaa “Duke of Yorki” ja “Jamaicaga”. Kell 19 avasidki
   need uuesti tule. Paarkümmend minutit hiljem avas tule ka kohalejõudnud
   ristleja “Belfast”.
    “Scharnhorst” põle. Järjest uutest tabamustest muutusid ta pealisehitused
   vormituks rauarusuks. Kell 19.30-ks oli kiirus langenud  5  sõlmeni.
   “Scharnhorsti” pihta lasksid oma torpeedod nüüd välja ristlejad “Belfast”
   ja “Jamaica”,  seejärel  ka  Burnetti  ristlejaid  saatnud  hävitajad
   “Musketeer”, “Matchiese”, “Opportune” ja “Virgo”. Ühtekokku lasti koos
   eespool nimetatud laevadega “Scharnhorsti” pihta välja 72  torpeedot,
   millest kaheksa tabasid. Täpseim torpeedokütt oli ristleja “Jamaica”, mille
   kuuest torpeedost tabasid kolm, sundides lahingulaeva kell 19.37 seiskuma.
    See oli lõpp. “Scharnhorst” vajus järjest rohkem paremale kreeni. Admiral
   Bey ja lahingulaeva komandör merekapten Fritz Hinze lasksid end maha. Kell
   19.45 kostis laevalt tugev plahvatus, ta läks ümber ja uppus.
     Järgneva tunni jooksul kammisid  Inglise  ristlejad  ja  hävitajad
   “Scharnhorsti” hukkumiskohas merepinda. Veest leiti  36  veel  elusat
   meremeest ja kapten Hinze laip. Lahingulaeval olnud 2029 mehest oli
   hukkunud 1993.
     Võidukal Inglise sõjalaevadel oli kütust otsakorral ja nad läksid
   Murmanskisse tankima. Sealsed naftahoidlad jäid tühjemaks ligi  10000
   tonnist masuudist.
   
   
   
                   “Tirpitzi” hukk
   
   
   
    1943. aasta sügisel toimetas Inglise allveelaev Põhja-Norra rannikule
   Alta fjordi lähistele norralasest leitnandi Petterseni. See noor mees oli
   värskelt lõpetanud luurekooli Inglismaal ja pidi nüüd pikemaks ajaks asuma
   Alta fjordi kaldale, et hoida silma peal “Tirpitzil”.
    Pettersen leidiski töökoha ühe kohaliku ehitusfirma büroos. Sageli oi tal
   asja fjordi kaldale ja et see ei tunduks kaine mehe liigse uudishimuna,
   laskis ta endale tekkida joodiku ja kakleja kuulsuse. Selles ähmase näoga
   ringituiajas oli raske kahtlustada teravapilgulist luurajat, kes hoolega
   jälgis “Tirpitzit”.
     Järgnenud 1944. aasta talvel pommistasid 11.  ja  12.  veebruaril
   “Tirpitzit” 15 Vene pommilennukit. Lahingulaev sai vaid kergeid vigastusi
   ja ta remont lõpetati märtsi keskpaigas. Pärast katsetusi sama kuu lõpul
   oli “Tirpitz” jälle lahinguvalmis. Petterseni raadiojaamast lendas see
   teade Inglismaale.
    30. märtsil läks Scapa Flow’st Norra merele kaks Inglise laevastiku
   eskaadrit, mille koosseisus olid lennukikandjad “Victorious” ja “Furious”,
   4 eskortlennukikandjat, 2 lahingulaeva, 3 raskeristlejat, 1 kergeristleja
   ning 5 hävitajat. 2. Aprilli pealelõunal kohtusid mõlemad eskaadrid Alta
   fjordist 250 miili loode pool.
    Leitnant Pettersen oli selleks ajaks muutunud meteoroloogiks, kes saatis
   iga kahe tunni tagant inglastele ilmateateid. Ilm oli Alta  fjordis
   lootustandavalt selge ja öö jooksul lähenesid Inglise laevad “Tirpitzile”
   120 miili peale. Täpsemalt küll lähenesid kõik laevad peale “Duke of
   Yorki”. Ülemjuhataja jälgis pommitamisoperatsiooni eemalt, pannes selle
   vahetu juhatamise oma asetajale admiral Moore’ile.
    3. aprilli varahommikul kell 4.15 hakkasid lennukid õhku tõusma. Esimeses
   laines läks teele 21 ühemootorist pommitajat “Barracuda” hävituslennukite
   saatel. Teises laines, mis läks teele kell 5.25, oli samuti 21 “Barracudat”
   ja 40 hävituslennukit. Kümnel pommitajal olid kaasas 725-kilogrammised
   soomus läbistavad pommid, mis inglaste arvestuse kohaselt 1,1 kilomeetri
   kõrguselt visatuna pidid “Tirpitzi” soomustekkidest läbi lööma. “Tirpitzi”
   ülateki soomuse paksus oli 50 mm, selle all oli aga peasoomustekk, mille
   paksus oli 100 – 120 mm.
    Kell 5.29 hakkasid esimesed pommid langema. Hävituslennukid puistasid sel
   ajal kuulirahega üle “Tirpitzi” õhutõrjesuurtükkide meeskondi. Kohe tehti
   laeva kohale ka suitsukate, kuid oli juba hilja – lahingulaev sai kolm
   tabamust soomust läbistavate pommidega ja kümmekond tabamust väiksemate
   pommidega. Teisest lennukilainest oli tabamusi vähem –  üks  soomust
   läbistava pommiga ja viis väiksemate pommidega.
    Inglaste kaotused olid kahe rünnaku peale neli lennukit; sakslased lasid
   alla kaks pommitajat ja ühe hävituslennuki, üks pommitaja  oli  aga
   lennukikandjalt õhku tõusta üritades vette sulpsatanud ja koos meeskonnaga
   uppunud.
    “Tirpitz” sai seega ligi 20 pommitabamust, neist neli soomust läbistavate
   pommidega. Kuid pommituslenduril ei pidanud kinni oma instruktsioonidest ja
   viskasid soomust läbistavad pommid alla 200 – 400 meetri kõrguselt.
   Peasoomustekist pommid seetõttu läbi ei löönud, vaid lõhkesid selle peal.
   Laeva ülemistes ruumides oli vigastusi palju, seal algas tulekahju, surma
   sai 122 meeskonnaliiget. Pommiplahvatused raputasid laevakeret nii, et
   veealuse osa liitekohtades pudenesid välja sinna pärast kääbusallveelaevade
   rünnakut pandud tsementsegust plommid. Laeva keresse voolas tuhandeid tonne
   vett ja laeva süvis suurenes 2 meetri võrra. Jälle oli paigast põrutatud
   üks  turbiin  ja  osa  katlaid,  üks  peakaliibrisuurtüki  torn  jäi
   liikumisvõimetuna seisma.
    “Tirpitzil” tuli uuesti alustada remonti, mis seekord kestis kolm kuud.
   Puksiirid vedasid laeva uuele kohale, kus ta pandi tihedalt vastu kallast
   ja piirati mere poolt torpeedovõrkudega.
    Juulikuus sai “Tirpitz” lahingukorda, kuid 17. Juulil veidi pärast
   keskööd ründasid teda jälle Inglise lennukikandjailt startinud pommitajad.
   Põhja-Norras oli sel ajal polaarpäev,  Saksa  vaatluspostid  teatasid
   lähenevaist lennukeist  ning  lahingulaeva  kohale  pandi  õigeaegselt
   suitsukate. Paksu tossu sisse pommitati umbropsu ning  tulu  sellest
   pommitamisest ei olnud. Mõni aeg hiljem tehti teinegi pommitamiskatse, kuid
   loodus oli seekord suitsukatte tegemise enda peale võtnud – fjordi kattis
   paks ja kõrge udu. (Petersen oli selleks ajaks sissekukumise vältimiseks
   juba sealtkandist lahkunud.)
    Ka seadpuhku oli inglastel merel hulk laevu admiral Moor’i juhatusel – 3
   lennukikandjat, 1 lahingulaev, 4 ristlejat ja 12 hävitajat. Esialgu näis,
   et seekordne ettevõtmine jooksis täiesti tühja, kuid päris nii ei olnud.
   Lennukikandjate kaitseks väljasaadetud suure tegevusraadiusega “Liberator”-
   ja “Catalina”-tüüpi  merelennukid  uputasid  17.  Juuli  õhtul  Saksa
   allveelaevad U 347 ja U 361.
    18. augutil läks admiral Moore Home Fleet’i laevadega jälle Alta fjordi
   poole teele. Seekord oli tal kaasas 3 suurt ja 2 eskortlennukikandjat, 1
   lahingulaev, 3 ristlejat, 14 hävitajat ja mitu fregatti. 22. Augusti lõuna
   paiku ettevõetud pommitamisel ei saanud “Tirpitz” tabamusi, ründajad aga
   kaotasid kolm lennukit. Sama päeva õhtul vigastas Saksa allveelaev U 354
   Moore’i laevastikust eskortlennukikandjat ja uputas fregati “Bickerton”.
   Inglased tegid 23. Augustil “Tirpitzile uue õhurünnaku ja said seekord kaks
   tabamust. Üks 725 –kg soomust  läbistav  pomm  kukkus  tõesti  läbi
   peasoomusteki, kuid ei plahvatanud. Teine, 225-kg pooleldi soomust läbistav
   pomm kukkus ühe peakaliibrisuurtüki torni katusele, kuid ei saanud selle
   130-mm soomust jagu. Sakslased tulistasid seekord alla viis lennukit. Ka
   29. Augustil üritasid lennukid “Tirpitzi” veel kord pommitada,  kuid
   õigeaegselt pandud suitsukate hoidis seegi kord tabamused ära.
    Inglastele sai selgeks, et lennukikandjail baseeruvad väikesed pommitajad
   oma suhteliselt kergete, alla tonni kaaluvate pommidega ei suuda nii suurt
   sõjalaeva uputada. Põhja lasta oli aga “Tirpitzit” ilmtingimata vaja – see
   vabastanuks  Põhja-Atlandil  liikuvad  konvoid  Saksa  pealveelaevade
   kallaletungiohust ja võimaldanuks saata seni “Tirpitzit” valvavad Inglise
   suured sõjalaevad Idalaevastikku jaapanlaste vastu võitlema.
    Ja nüüd otsustati “Tirpitzit” rünnata neljamootorilise raskepommitajatega
   “Lancaster”. Kuna need ei suudnud kaks korda vajalikku vahemaad läbi
   lennata, tehti lepe Vene väejuhatusega, et ?otimaalt startinud lennukid
   maanduvad pärast pommitamist Arhangelski lähedal. Selline  operatsioon
   algaski 11.septembril, kui teele läks 39 “Lancasterit”. Kuid Põhja-Norras
   oli halb ilm ja lennukid lendasid otse Venemaale. 15.septembri koidu ajal
   mindi sealt 28 lennukiga tagasiteele ja puistati oma pommid alla. “Tirpitz”
   sai ühe tabamuse 4,5-tonnise pommiga, kaks samasugust pommmi lõhkesid ta
   lähedal. Laeval said vigastada kütuse- ja õlitankid, nii et tohutu õlilaik
   valgus mööda fjordi laiali. Laeval tekkis tulekahju ning ta vööriosa sai
   tugeva leki. “Tirpitz” oli jälle teguvõimetu.
    7. oktoobril 1944 läks Barentsi mere kaldal paiknev Vene 14. armee
   rünnakule seals Saksa 19. mägiküttide korpuse vastu.  12.  oktoobril
   vallutati torpeedokaatreilt ja “mereküttidelt” maandatud meredessantiga
   Soome sadam Liinahamari. 21. oktoobril jõuti läbi kitsa Soomemaa siilu –
   Petsamo – välja Norrasse.
    Alta fjord paiknes neist sündmustest 300 km läänes, kuid ei olnud teada,
   kui kaugele venelased oma rünnakuhooga välja jõuavad,  ja  “Tirpitz”
   otsustati varakult lääne poole viia. Et varjata laeva liikumisvõimetust,
   lavastati  “Tirpitzi”  pukseerimine  lahingulaeva  iseseisva  sõiduna.
   Puksiiridena kasutati “Tirpitzi” ees sõitvaid valvelaevu, puksiiritrossid
   olid aga tõmmatud vee alt.
    18. oktoobril avastasid Inglise luurelennukid “Tirpitzi” Tromsost 3 miili
   lääne pool. Juba 29. oktoobril tegid 38 “Lancasterit” talle pommirünnaku,
   kuid tiheda madala pilvituse tõttu ei saadud ühtegi tabamust. Rünnakut
   kordasid 12. novembril hea nähtavuse juures. Ja nüüd tuli lõpp. Juba
   esimesest tabamusest 5,45-tonnise “Talboy”-nimelise pommiga vajus laev
   vasakule 30 kreeni. Peagi järgnes veel mitu tabamust niisama raskete
   pommidega, ahtrisuurtükkide laskemoonakelder plahvatas ja “Tirpitz” läks
   ümber, toetudes pealisehitusega põhja. Kuna vesi oli seal madal, jäi
   “Tirpitzi” parempoolne põhjaosa üle veepinna. Hukkus 1204 meremeest, neist
   suurem osa laeva siseruumides. Sealt suudeti päästa vaid 82 meest, kes läbi
   laevapõhja lõigatud augu välja ronisid.
    Euroopa suurim sõjalaev oli muutunud vanarauaks.
   
   
   
                   Sissejuhatus
   
   
   
    Tänapäeval on väga populaarne ”Titaaniku” lugu, kuid maailmaajaloos olid
   ka teised mereõnnetused, mis tõid endaga kaasa inimohvreid.
    See teema on valitud, et uurida mõnede suurlaevade ajalugu.
   
   
     Käesolevas töös kirjutasin Saksa lahingulaevadest, sest just Saksa
   lahingulaevad olid kõige võimsamad.
   
   
    Lahingulaevad olid II maailmasõja peamine mererelv. Neil oli kõige parem
   soomuskatte ja ka kõige suurem suurtükkide arv.
   
   
   “Bismarck” ja “Tirpitz” olid sel ajal maailma kõige võimsamad sõjalaevad.
   “Bismarcki” pikkus oli 150 m ja kõrgus 42.5 m, s.o. 17-korruselise hoone
   kõrgus. Selle laeva suurtükid said lasta 22 miili kaugusesse, vaatamata
   sellele on need laevad merepõhjal.
   
   
   
              Kasutatud kirjandus ja muud allikad
   
   
   
   Osvald Nilson “Merelahing”, Tallinn “Koolibri” 1994;
   
   
   William Manchester “Kruppi relvad”, Tallinn “Eesti raamat” 1974;
   
   Õun Mati “Lahingud Atlandil ja polaarmeredel 1939 – 1945”,
   Tallinn “Olion” 1995;
   
   
   
    http://web54.sd54.k12.il.us/schools/keller/jmikes/eur/bis.htm
   
    http://www.airartnw.com/bismarck.htm
   
   
   
                    Sisukord
   
   
   
   Sissejuhatus …………………………………………………………………. 4
   Saksamaast …………………………………………………………………...5
   Inglismaas laevastik………………………………………………………….8
   Saksa lahingulaevade ookeaniretked……………………………………..11
   ”Hoodi” ja ”Bismarcki” hukkumine……………………………………...14
   “Gneisenau”, “Scharnhorst” ja “Prinz Eugen” sõidavad läbi    Inglise
   kanali ………………………………………………………………………...23
   “Scharnhorsti” hukkumine ………………………………………………..28
   “Tirpitzi” hukk……………………………………………………………...33
   Kokkuvõte…………………………………………………………………...37
   Kasutatud kirjandus ja muud allikad…………………………………….38
   
   Lisad
   
   “Leipzig”, “Deutschland”, “Admiral Scheer”
   “Gneisenau”, “Bismarck”
   “Tirpitz”, “Prinz Eugen”
   “Gneisenau” , “Scharnhorst”
   Admiral G. Lütjens
   “Bismarck”, admiral J. Tovey, admiral L. Holland
   “Hood”, “Rodney”
   “Suffolk”, “Norfolk”
   “Hoodi” komandör kommodoor R. Kerr
   “Prince of Wales”
   Läbisõit Inglise kanalist
   “Tallboy” pommid
   
   
   
                    Kokkuvõte
   
   
    Töös on püütud seletada mõningate sõjalaevade retked. On näidatud mõned
   episoodid II maailmasõjast.
     Mis juhtuks kui ”Bismarckil” õnnestuks tema reid?
    Seda ei tea keegi, me võime ainult oletada.
   
   
   -----------------------