Поиск по Каталогу     

доступный список дисциплин
Международные отношения
Кулинария
Хозяйственное право
Деньги и Кредит
Делопроизводство
Арбитражный процесс
Русская Литература
История
Зарубежная Литература
Налоги
Москвоведение
Таможенная система
NEW Философия


   Поиск Реферата по Глобальной Коллекции
   История

   Реферат - Senasis egyptieciu kalendorius

        Рефераты по истории...


    

   SENASIS EGIPTIECIU KALENDORIUS
   
                    METU LAIKAI
   
   Egiptieciai metus nustatynejo ne .pagal saules sukimasi,  bet  pagal
   laikotarpi reikiama derliui nuimti. Jie pie?e ?odi "metai" ("renpet") kaip
   jauna daiga su pumpuru. Tas pats ?enklas sutinkamas giminingu ?od?iu
   hieroglifose: "renpi" - "esu jaunas, stiprus", "renput" - "metu vaisiai".
   
   Taciau Egipte derlius priklause nuo Nilo i?siliejimo. Kasmet bir?elio
   prad?ioje ?alije prasidedavo sausra.
   
   Kai turedavo prasideti i?siliejimas, daugelyje ?ventyklu dievi?kajam Nilui
   buvo aukojamos aukos. "Hapio knygas" mesdavo i Ra-Horahcio ?ventyklos e?era
   Ono mieste; tas e?eras vadinosi Kebehu - taip pat kaip ir Nilas prie savo
   slenksciu. Tikriausia, i ta pati e?era mesdavo ir deives statuleles. Po
   dveju menesiu, i?siliejimo piko metu, buvo atliekamos tos pacios apeigos.
   Ir nuolankus Nilas, u?dengiantis visa sleni tarp dvieju dykumu, kur miestai
   ir kaimai pavirsdavo salomis, o keliai tapdavo pana?us i pylimus, pama?u
   nuslugdavo. Praejus keturiems menesiams po i?siliejimo upe  galutinai
   gri?davo i savo krantus. ?is keturiu menesiu laikotarpis buvo pirmas metu
   laikas ir vadinosi "achet" ("potvynis", "i?siliejimas").
   
   Po to keturiu ar penkiu menesiu begyje jiems belikdavo tik laistyti laukus.
   O paskui ateidavo pjuties, kulimo, grudu sudejimo i aruodus ir kitu darbu
   metas. Tokiu budu po i?siliejimo sezono prasidedavo sejimo "peret" ("?emes
   pasirodymas i? po vandens" arba "dygimas") metas, o po jo - derliaus
   surinkimas, "?emu" ("sausra, sausuma"). Viso buvo trys metu laikai vietoj
   hebraju ir graiku keturiu.
   
   Taciau kai Nilo vandenys pradedavo keltis buvo pastebiamas dar vienas
   gamtos rei?kinys, kuris padedavo kalendoriaus sudarytojams: prie? pat
   sauliai tekant rytuose akimirksniui  pasirodydavo  Sirijaus  ?vaig?de,
   egiptieti?kai Sopdet (helenistine "Sotis"). Egiptieciai nuo seno pastebejo
   ?iu dvieju rei?kiniu sutapima. Jie mane, kad i?siliejimas yra Izidos
   a?aros. Ir Sirijaus ?vaig?de (Sopdet) buvo tapatinama su deive, kuri tapo
   metu globeja. Diena, kai pasirodydavo Sirijus, buvo pripa?inta Naujuju metu
   diena.
   
   ?emdirbiai, med?iotojai, ?vejai, jureiviai, gydytojai,  ?iniai,  kuriu
   ?ventes buvo ?ymimos tam tikromis dienomis, tai yra visi tie, kuriu veikla
   priklause nuo metu laiku, laiko skaiciavimui naudojo "tobulus metus", kai
   menesiai ir sezonai ejo paeiliui, tai yra pirmas buvo "achet", rei?kiantis
   Nilo i?siliejimo keturis menesius, po jo "peret"  -  sejimo  metas,
   sutampantis su vesu sezonu, ir pagaliau "?emu" - derliaus surinkimo ir
   kar?cio metas. Butent todel "?emu" laiku faraona  vadindavo  vesumos
   ?altiniu, o "peret" sezonu - ?iltu saules spinduliu.
   
   Gydytojai ir veterinarai ?ynojo, jog kai kurios ligos atsiranda tam tikru
   metu laiku: vienos - "?emu", kitos - "peret". Jie net gi tiksliai skirdavo,
   kokius vaistus skirti pirmais "peret" menesiais, o kokius - trecia ar
   ketvirta to pacio sezono menesiu.
   
   Siekiant patogumo visus tris sezonus padare lygiais ir suskirste i dvylika
   menesiu po trisde?imt dienu, kurie nuo senoves, o taip pat Ramziu epocha
   buvo skiriami pagal svarba kiekviename sezone: pirmas, antras, trecias ir
   ketvirtas "achet", "peret" ir "?emu" sezonu menesiai. Menesiu pavadinimai
   kilo i? atitinkamu menesiu ?venciu ir pradejo buti vartojami tik Saiso
   epochoje. Prie paskutinio "?emu" menesio pridedavo penkias dienas kad viso
   metuose butu 365 dienu. O ka gi dare egiptieciai kad Naujuju metu ?vente
   neveluotu viena diena kas keturi metai? Jie pridedavo viena diena prie kas
   ketvirtu metu. Taip buvo tokiu faraonu, kaip Setis I ir jo sunus, laimingo
   karaliavimo metu.
   
                ?VENTES IR I?EIGINES DIENOS
   
   Pirmoji Naujuju metu diena buvo ne tik deives Sopdes ?vente - ji buvo
   minima visos ?alies mastu. ?ia diena Upuauato ?ventykloje tarnai dovanodavo
   savo ?eimininkui dovanas. Reikia suprasti, kad atne?tas i ?ventykla dovanas
   ?yniai aukodavo savo dievui.
   
   Naujuju metu proga visi egiptieciai apsikeisdavo dovanomis ir palinkejimais
   laimes. Egipte buvo labai daug ?venciu visais metu laikais, bet itin daug
   budavo "achet" metu, kai ?emes darbai nutrukdavo.
   
   Did?ioji Opet ?vente tesesi ilgiau negu menuo ?io sezono viduryje.
   
   ?vente "tehi", kas rei?kia "pasigerimas" buvo minima antrojo menesio pirma
   diema, ir kiekvienas stengesi nepraleisti jos. Sejimo sezono pirmojo
   menesio pirma diena buvo laikoma ?vente visame Egipte. Vietiniu dievu
   ?ventese privalomai dalyvavo visi egiptieciai, kartu jie turejo neu?mirsti
   ir geruosius kaimynu dievus. Pasitepe aliejumi, apsivilke naujais rubais,
   ?mones susigu?edavo i ?ventykla, atne?davo aukas  ir  gaudavo  teise
   i?gerineti, valgyti ir garsiai rekti. Kai kurios ?ventes buvo ?vesdamos net
   tada, kai artimiausioje ?ventykloje nebuvo minimo dievo altoriaus. Tokiomis
   ?venciu dienomis nereikejo pradeti naujo darbo, ir apskrytai buvo patartina
   vengti jokiu darbu.
   
   Be to, tikriausia, kiekviena pirmoji dekados diena buvo laikoma i?eigine.
   
                    VALANDOS
   
   Egiptieciai dalino metus i dvylika menesiu ir lygiai taip pat padalino
   diena ir nakti i dvylika valandu. Vargu ar jie dalino valanda i dar
   smulkesnius laiko tarpus. ?od?io "at", verciamo kaip "akimirka", reik?me
   neturejo jokios apribotos  trukmes.  Kiekviena  valanda  turejo  savo
   pavadinima. Pirmoji dienos valanda vadinosi "?erejancia",  ?e?toji  -
   "pasikilimo valanda", dvyliktoji - "Ra susilieja su gyvybe". Pirmoji
   nakties valanda buvo "Ra prie?u ?lugimo" valanda, dvyliktoji - valanda,
   "stebiancia Ra gro?i". Susidaro ispudis, jog tokiu pavadinimu valandu
   ilgumas keitesi kasdien. Taciau tai netiesa. Dienos ir nakties valandos
   buvo lygios lygiadieniais. Visa kita laika egiptieciai ?inojo, kad saule
   veluoja arba u?bega u? akiu.
   
   Valandu pavadinimus, kuriuos mes nurodeme, vartojo tik mokslininkai ir
   ?yniai. Paprasti egiptieciai vadino valandas pagal skaicius.
   
   Nakti valandos buvo nustatomos pagal ?vaig?des, naudojant liniuote su
   pradurta skyle ir du kampainius su ?vyniniu svambalu. Valandu nustatymui
   reikejo dveju ?moniu: stebetojo ir padejejo. Padejejas atsistodavo nugara
   prie?ais ?vaig?de, o stebetojas - prie? ji. Stebetojas naudojosi i? anksto
   sudaryta lentele,galiojancia tik penkiolika dienu, kur buvo nurodoma, kad
   tam tikra ?inoma ?vaig?de pirma valanda turi buti tiesiai vir? padejejo
   galvos, kita valanda kita ?vaig?de - vir? jo kaires akies arba po de?ine
   akimi.
   
   Kai stebeti ?vaig?des buvo sudetinga, buvo naudojamos kugines vazos alkunes
   auk?cio su anga dugne. Vazos turis ir angos didis buvo apskaiciuojami taip,
   kad i? jos vanduo i?begtu lygiai per dvylika valandu.
   
   Diena egiptieciai naudojosi saules laikrod?iais. Jie buvo dvieju ru?iu.
   ?itie laikrod?iai nelabai domino paprastus ?mones. Tik  i?skirtiniais
   atvejais jie prane?a mums kuria valanda atsitiko tas ar anas ivykis.
   
   
   
   Pagal P.Raspe, "Jegipet Ramsesov"